Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 4

4. Збудувати TS, PH і PT діаграми продуктових потоків ректифікаційної колони та визначити критичну температуру і критичний тиск для цих потоків.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. В яких випадках використовують термодинамічний пакет Соава-Редліха-Квонга.

2. Створіть модель вихідної суміші пропен-пропан.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Соава-Редліха-Квонга.

Вихідна суміш:

Склад: пропан – 47%; пропен – 53%

Фазовий стан - пара

Тиск: 2080 кПа

Витрати: 610 кмоль/год

Визначте температуру потоку, його молярну ентропію та молярну ентальпію.

3. Схема процесу розділення суміші пропен-пропан представлена на рисунку.

Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повна конденсація.

Вихідний розчин подається на 50 тарілку.

Кількість тарілок: 50.

Тиск кубу: 2080 кПа

Тиск дефлегматору: 1950 кПа

Флегмове число: 17,5

Витрати пари верху колони: 357 кмоль/год

Активні специфікації:

Флегмове число – 17,5

Витрати пропена (draw rate) – 357 кмоль/год


4. Визначити точку  роси за вуглеводнями газоподібного продукту ректифікаційної колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Створити модель потоків вихідної суміші вуглеводнів. Термодинамічний пакет – рівняння стану Пенга-Робінсона.

Склад  потоків.

Ім’я

Живлення1

Живлення2

Температура, С

150

60

Тиск, кг/см2

15.2

24.1

Витрати, кг/год

8200

4100

Мас. Доля (пропан)

0.0120

0.0200

Мас. Доля (ізобутан)

0.1700

0.1900

Мас. Доля (бутан)

0.1700

0.2000

Мас. Доля (ізобутен)

0.0080

0.2200

Мас. Доля (ізопентан)

0.1400

0.1600

Мас. Доля (пентан)

0.1400

0.2100

Мас. Доля (гексан)

0.1100

0.0000

Мас. Доля (гептан)

0.1300

0.0000

Мас. Доля (октан)

0.1200

0.0000

Визначити густину, ентальпію, ентропію та теплоємність отриманих технологічних потоків.

2. Приведить опис термодинамічного пакету Соава-Редліха-Квонга.

3. Побудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані: