Екзаменаційні білети № 1-16 дисципліни "Програмне забезпечення методів проектування та синтезу теплоенергетичних об’єктів", страница 3

Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повна конденсація.

Вихідний розчин подається на 47 тарілку.

Кількість тарілок: 47.

Тиск кубу: 2068 кПа

Тиск дефлегматору: 1931 кПа

Флегмове число: 16,4

Витрати пари верху колони: 351,1 кмоль/год

Активні специфікації:

Флегмове число – 16,4

Витрати пропена (draw rate) – 351,1 кмоль/год


4. Визначити точку роси за водою газообразного продукту ректифікаційної колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Основні переваги пакету властивостей в UniSim Design.

2. Створіть модель вихідної суміші пропен-пропан.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Соава-Редліха-Квонга.

Вихідна суміш:

Склад: пропан – 42%; пропен – 58%

Фазовий стан - пара

Тиск: 2072 кПа

Витрати: 605 кмоль/год

Визначте температуру потоку, його молярну ентропію та молярну ентальпію.

3. Схема процесу розділення суміші пропен-пропан представлена на рисунку.

Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повна конденсація.

Вихідний розчин подається на 48 тарілку.

Кількість тарілок: 48.

Тиск кубу: 2070 кПа

Тиск дефлегматору: 1935 кПа

Флегмове число: 17

Витрати пари верху колони: 353 кмоль/год

Активні специфікації:

Флегмове число – 17

Витрати пропена (draw rate) – 353 кмоль/год


4. Для отриманої моделі ректифікаційної колони визначити навантаження і температури підігрівача кубу та конденсатору колони, а також масові витрати флегми та пари, що виходить з підігрівача кубу колони.

Затверджено на засіданні кафедри                                                      ІХТ, ПА                                                          

  протокол №  від «»  20  р.

Зав. кафедрою проф. Товажнянський Л.Л.

                                                                       (підпис)

Екзаменатор                                                                                                                            доцент Болдирєв С.О.      


НТУ «ХПІ»

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.050202.02    Семестр                                         8                                         

Навчальний предмет Програмне забезпечення методів проектування та синтезу    теплоенергетичних об’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Наведіть опис термодинамічного пакету Соава-Редліха-Квонга.

2. Створіть модель вихідної суміші пропен-пропан.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – рівняння стану Соава-Редліха-Квонга.

Вихідна суміш:

Склад: пропан – 44%; пропен – 56%

Фазовий стан - пара

Тиск: 2075 кПа

Витрати: 607 кмоль/год

Визначте температуру потоку, його молярну ентропію та молярну ентальпію.

3. Схема процесу розділення суміші пропен-пропан представлена на рисунку.

Збудувати за допомогою UniSim Design модель процесу розділення вихідної суміші в ректифікаційній колоні та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні дані:


Ректифікаційна колона:

Тип конденсатору – повна конденсація.

Вихідний розчин подається на 48 тарілку.

Кількість тарілок: 49.

Тиск кубу: 2075 кПа

Тиск дефлегматору: 1940 кПа

Флегмове число: 18

Витрати пари верху колони: 354 кмоль/год

Активні специфікації:

Флегмове число – 18

Витрати пропена (draw rate) – 354 кмоль/год