Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 2


Продовження табл.1

Поверхнi

направляючих:

Швидкiсть,м/с

Допуск площинностi, мкм (на 100 мм)

До 6

10

25

60

Св. 60

ковзання

До 0,5

Св. 0,5

0,2

0,1

0,4

0,2

0,8

0,4

1,6

0,8

3,2

1,6

кочення

До 0,5

Св. 0,5

0,1

0,05

0,2

0,1

0,4

0,2

0,8

0,4

1,6

0,8

Поверхнi

розняття корпусiв

(редукторiв,

пiдшипникiв

і т.п.)

З`єднння

Із прокладкою

Без прокладки

Герметичне

Негерметичне

3,2-6,3

6,3-12,5

0,8-1,6

6,3-12,5

Поверхнi кронштейнiв, втулок, поводкiв, кiлець, ступиць, кришок та аналогiчних деталей, прилягаючих до iнших поверхонь, але які не є посадко­вими

3,2 - 6,3

Робочi поверхнi шкiвiв плоско- та клинопасових передач

Дiаметр шкiва, мм

До 120

Св. 120 до 315

Св. 315

1,6

3,2

6,3

Рoбочi поверхнi каткiв

фрикцiйних передач

Залежно вiд габариту та умов роботи

0,2-0,8

Рoбочi поверхнi фрикцiонiв

Колодки,

муфти,

диски

Колодки

Муфти

Диски

1,6-3,2

0,8-1,6

0,1-0,8

Гальмiвнi

барабани

Дiаметр барабана,мм

До 500

Св. 500

0,8-1,6

1,6-3,2

Рoбочi поверхнi конiчних з`єднань

З`єднання

Герметичнi

Центруючi

Iншi

0,1-0,4

0,4-1,6

1,6-6,3

З`єднання з призматичними та сегментними шпонками

Поверхнi

Шпонка

Паз вала

Паз втулки

Рoбоча

Нерoбоча

3,2

6,3-12,5

1,6-3,2

6,3-12,5

1,6-3,2

6,3-12,5


Продовження табл.1

Зубчaстi (шлiцевi) з`єднання

Центруючi поверхнi

Нецентруючi поверхнi

Отвiр

Вал

Отвiр

Вал

0,8-1,6

0,8-1,6

0,4-0,8

3,2-6,3

3,2

1,6-6,3

1,6-3,2

Рiзьбовi

з`єднання

Рoбочi

поверхнi

рiзьби

Ступiнь точностi рiзьби

4;5

6;7

7-9

Скрiплююча рiзьба на болтах, гвинтах та гайках

1,6

3,2

3,2-6,3

Рiзьба на валах,

втулках i т.д.,

а також на конусах

(конiчна)

0,8-1,6

1,6

3,2

Рiзьба ходових і вантажних гвинтiв

---

0,4

0,8

Рiзьба гайок ходових та вантажних гвинтiв

---

0,8

1,6

Зубчатi

передачi

Поверхнi

Ступенi точностi

6

7

8

9

Профілі зубів прямозубих, косозубих та шевронних циліндричних і черв’ячних

0,4

0,4-0,8

1,6

3,2

Профiлi  конiчних зубiв

0,4-0,8

0,8-1,6

1,6-3,2

6,4

Профiлi виткiв черв`якiв 

0,4

0,4-0,8

0,8-1,6

1,6-3,2

По діаметраx виступiв

3,2-12,5

Зiрочки для привiдних ланцюгiв

Поверхнi

Точнiсть виконання

Нормальна

Пiдвищена

Робочi

3,2-6,3

1,6-3,2

Впадини

6,3

3,2

Виступи

3,2-12,5


Продовження табл.1