Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 8


Таблиця 6

Допуски паралельності, перпендикулярностi, нахилу,

торцевого биття, повного торцевого биття, площинності

та прямолінійності [2, стор. 451].

Відхилення

Інтервали розмірів, мм

1*

2*

До

10

Св. 10

 до 16

Св. 16

 до 25

Св. 25

  до 40

Св. 40

до 63

Св. 63

 до 100

Св.100

 до 160

Св.16 до 250

Ступінь точності

Допуски, мм

2

3

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2

2,5

3

3

4

1

1,2

1,6

2

2,5

3

4

5

4

5

1,6

2

2,5

3

4

5

6

8

5

6

1,5

3

4

5

6

8

10

12

6

7

4

5

6

8

10

12

16

20

7

8

6

8

10

12

16

20

25

30

8

9

10

12

16

20

25

30

40

50

9

10

16

20

25

30

40

50

60

80

10

11

25

30

40

50

60

80

100

120

     1* - паралельності, перпендикулярностi, нахилу, торцевого биття і повного

            торцевого биття

     2* - площинностi та прямолінійності

Залежно від співвідношення між допуском розміру й допусками форми та розташування встановлюються такі рівні  відносної геометричної точності:

                  А - нормальна відносна геометрична точність

                        (допуски форми і розташування у середньому становлять 60%

                        від допуску розміру);

                  В - підвищена відносна геометрична точність

                        (допуски форми та розташування у середньому становлять 40%

                        від допуску розміру);

                   З - висока відносна геометрична точність

                        (допуски форми і розташування у середньому становлять 25%

                        від допуску розміру).

Для цилiндричностi, круглостi та профілю поздовжнього перерізу відносна геометрична точність для А, В і З становить відповідно 30,  20  та  12%  від  допуску  розміру,  оскільки  ці відхилення  відносять  до  радіуса,  а  відхилення  радіуса ‑ до діаметра.


Таблиця 7

Допуски спiввiсностi, симетричностi i перетинання осей,

допуски радіального биття та повного радіального биття,

допуски цилiндричностi,

круглостi та профілю поздовжнього перерізу

Відхилення

Ступені точності

1*

2*

3*

3

4

5

6

7

8

9

10

Розміри, мм

Допуски, мкм

До 3

0.8

1,2

2

3

5

8

12

20

До 3

Св. 3 до 10

1

1,6

2,5

4

6

10

16

25

Св. 3 до 10

10      18

1,2

2

3

5

8

12

20

30

10      18

18      30

1,6

2,5

4

6

10

16

25

40

До 3

18      30

30      50

2

3

5

8

12

20

30

50

Св. 3 до 10

30      50

50     120

2,5

4

6

10

16

25

40

60

10      18

50     120

120     250

3

5

8

12

20

30

50

80

18      30

120     250

250     400

4

6

10

16

25

40

60

100

30      50

250     400

400     630

5

8

12

20

30

50

80

120

50     120

400    630

630    1000

6

10

16

25

40

60

100

160

120     250

630  1000

1000   1200

8

12

20

30

50

80

120

200