Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 15

Таблиця 14.3

Допуск на зміщення вихідного контуру Тн, мкм

залежно від виду спряження та ділильного діаметра (ГОСТ 1643-72)

Вид

спряження

Вид допуску

бокового

зазору

Допуск на радіальне биття зубчастого вінця, мкм

пон.25

до 32

пон. 32

до 40

пон. 40

до 50

пон. 50

до 60

пон. 60

до 80

пон. 80

до 100

пон. 100

до 125

пон. 125

до 160

пон.160

до 200

пон. 200

до 250

H,E

h

52

60

70

80

95

120

140

170

220

260

D

d

65

75

90

100

125

150

180

220

280

340

G

c

80

95

110

130

160

200

220

280

360

420

B

b

105

120

140

160

200

240

280

360

420

530

A

a

130

150

180

200

250

300

360

450

560

670

-

z

160

200

220

250

300

360

450

560

680

850

-

y

200

240

280

320

360

450

560

680

850

1060

-

x

250

280

320

360

450

560

680

850

1060

1320


Таблиця 14.4

Допустиме биття базового торця відносно робочої оісі

зубчастого колеса, мкм

Ступінь точності за нормами контакту

Ширина зубчастого вінця, мм

до 40

пон.40

до 100

пон.100

до 160

пон.160

до 250

пон.250

до 400

пон.400

до 630

7

24

12

8

6

4,5

3,4

8

40

20

13

10

7,1

5,5

9

64

32

20

16

12,0

9,0

Примітка. Допуск подано при d=100 мм.

Таблиця 14.5

Шорсткість поверхонь зубців

Найменування поверхні

Ступінь точності

7-а

8-а

9-а

Бічні поверхні зубців

Ra=1,25

Rz=20

Rz=40

Перехідні поверхні та поверхні дна западин:

шестерні

колеса

Твердість робочих поверхонь зубців

HB 240-270

HB 260-310

HRC 45

Rz=40

Rz=20

Rz=20

Rz=20

Ra=2,5

Ra=2,5

Шорсткість западин та перехідних поверхонь для коліс 9-го ступеня точності приймати Rz=40 незалежно від твердості робочих поверхонь зубців.

Приклади умовних позначень точності передачі:

8-С ГОСТ 1643-72.

Передача 8-ого ступеня точності, вид спряження – С, а вид допуску на боковий зазор –с.

8-7-6-Ва ГОСТ 1643-72.

Передача 8-ого ступеня точності за нормами кінематичної точності; 7-ого – за нормами плавності і 6-го – за нормами контакту зубців. При цьому передачу повинно бути виконано з видом спряження В і з допуском на бічний зазор – а.


ЛІТЕРАТУРА

1.   Допуски и посадки: Справочник. ‑ В 2-х ч. /В.Д.Мягков, М.А.Палей,

      А.Б.Романов, В.А.Брагинский. ‑ Л.:Машиностроение,1982. ‑ 605с. ‑ Ч 1.

2.   Справочник технолога-машиностроителя. ‑ В 2-х т.Т.2  /Под  ред.

      А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. ‑ М.:Машиностроение,1985. ‑ 496 с. ‑ Т 2.

3.   Анурьев В.Ч. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3-х т.

      ‑ М.:Машиностроение,1979. ‑ 728 с. ‑ Т 1.