Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 9

    1* - спiввiсностi, симетричностi, перетинання осей у діаметральному         

           вираженнi, радіального биття та повного радіального биття;

    2* - спiввiсностi, симетричностi та перетинання осей у радiусному виразі;

    3* - цилiндричностi, круглостi, профілю поздовжнього перерізу.


Позиційний допуск

Позиційний допуск осей у діаметральному виразі дорівнює мінімальному зазору (T=Sмін), рекомендовані значення зазорів див. табл.  8.

Таблиця 8

Діаметри наскрізних отворів під  кріпильні деталі  [1, стор.464]

Діаметр

стрижня

кріпильної

деталі, мм

Діаметри отворів і мінімальні зазори,мм

1 ряд

2 ряд

3 ряд

D

Sмін

D

Sмін

D

Sмін

4

4.3

0.3

4.5

0.5

4.8

0.8

5

5.3

0.3

5.5

0.5

5.8

0.8

6

6.4

0.4

6.6

0.6

7.0

1.0

7

7.4

0.4

7.6

0.6

8.0

1.0

8

8.4

0.4

9.0

1.0

10.0

2.0

12

13.0

1.0

14.0

2.0

15.0

3.0

16

17.0

1.0

18.0

2.0

19.0

3.0

18

19.0

1.0

20.0

2.0

21.0

3.0

20

21.0

1.0

22.0

2.0

24.0

4.0

22

23.0

1.0

24.0

2.0

26.0

4.0

24

25.0

1.0

26.0

2.0

28.0

4.0

27

28.0

1.0

30.0

3.0

32.0

5.0

30

31.0

1.0

33.0

3.0

35.0

5.0

ПРИМІТКА. Спосіб одержання отворів:

                                   1 ряд - за кондуктором

                                   2 ряд - за розміткою

                                   3 ряд - за розміткою для отворів, розміщених по колу.


9. ГЛАДКІ ЦИЛІНДРИЧНІ З’ЄДНАННЯ

Таблиця 9.1

Посадки із зазором (ГОСТ 25347-82)

Посадки (подано у порядку збільшення зазору)

Галузь застосування

1

2

H6/h5

Для нерухомих з’єднань, що підлягають багатократному розбиранню (при передаванні зусиль із додатковим кріпленням), а також для з’єднань, при яких допускається провернення або необхідне поздовжнє переміщення при особливо високих вимогах до точності, наприклад при установці шеверу на шпинделі зубодовбального верстата, пінолі у задній бабці прецизійних токарних верстатів.

H7/h6;

H8/h7

Те ж при менших вимогах до точності: для встановлення змінних зубчастих коліс прецизійних верстатів, що руха–ються на валах муфт і зубчастих коліс, точних напрямля–чів для поступового руху, для центрування корпусів підшипників кочення. Інколи заміняють посадку H7/g6, якщо потрібен малий зазор.

H8/h8;

H9/h8;

H10/h10

Те ж при занижених вимогах до точності: для встанов–лення на шпонках шківів, зубчастих коліс та інших дета–лей, що передають обертальний рух, установлення змін–них зубчастих коліс, знімних рукояток та маховичків, вкладишів рознімних підшипників ковзання, центрування фланців і кришок.

H11/h11;

H12/h12

Для з’єднання деталей у механізмах низької точності з ручним приводом, установлення ланцюгових коліс, для невідповідальних шарнірів, для центруючих фланцевих спряжень кришок та корпусів арматури, спряження дета–лей електричної арматури, центрування деталей під зварювання та паяння.

H6/g5;

H7/g6

Для особливо точних рухомих з’єднань із малим гаранто–ваним зазором при невеликих швидкостях відносного ру–ху: шпінделі точних верстатів та ділильних головок, по–садка клапанних коромисел у механізмі розподілу двигу–на, встановлення рухомих зубчастих коліс у коробках передач, виробів на пальцях пристосувань, змінних конду­кторних втулок.