Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 10


Таблиця 9.1

Посадки із зазором (ГОСТ 25347-82) (продовження)

1

2

H6/f6; F6/h5;

H7/f7; F7/h6

Для особливо точних і точних рухомих з’єднань із гарантованими зазорами: для встановлення валів у підшипниках ковзання при помірних та постійних швидкостях і навантаженнях, для вільно обертальних на валах та вимиканих муфтами зубчастих коліс, для напрямку штовхачів у двигунах внутрішнього згоряння.

H8/f8;H8/e9; H8/f9;H9/e8; H9/f8; F9/h8; F9/h9; E9/h8; E9/h9

Те ж при інших вимогах до точності: для встановлення валів у підшипниках ковзання при значних швидкостях обертання, для встановлення валів у декількох або далеко розставлених опорах або у довгих підшипниках (напри­клад, ексцентриковий вал преса), для встановлення вільно обертальних зубчастих коліс, шківів, муфт.

H11/d11; D11/h11; H12/b12; B12/h12

Для з’єднань низької точності при великому коливанні зазорів: посадка валів із чистотягнутого матеріалу в підшипниках ковзання с/г та інших машин, установлення вільно сидячих на валах зубчастих коліс та муфт грубих механізмів, деталі електроарматури, шарнірні болти.

H7/e8

Для з’єднань зі збільшеним гарантованим зазором у ви–падку спряження швидкообертальних деталей з неве–ликим тиском валу на опори, при помірних швидкостях обертання та великій довжині підшипників, при встанов–ленні вала в декількох підшипниках, наприклад при вста–новленні розподільних валів двигунів внутрішнього зго–ряння.

H11/c11; C11/h11

Для з’єднань низької точності з гарантованим збільшеним зазором, наприклад при посадці валів у підшипниках с/г машин.

H7/d8; D8/h6

Для точних спряжень при великих швидкостях обертання і відносно малих тисках, наприклад при встановленні валів роторів у підшипниках великих електричних машин.

H8/d9;H9/d9; D9/h8;D9/h9; D10/h9;H11/a11; H11/b11;A11/b11; B11/h11

Для спряжень із великим гарантованим зазором при мен­ших вимогах до точності: посадка цапф, гальмівних валів, шарнірних з’єднань.


Таблиця 9.2

Посадки перехідні (ГОСТ 25347-82)

Посадки (подано у напрямку збільшення переходів

Галузь застосування

H6/js5; H7/js6; H8/js7

Для часто розбираних з’єднань у випадках, коли збирання ускладнене.

H7/k6; H8/k7

Для постановки деталей із додатковим кріпленням (наприклад, зубчастих коліс, туго насаджуваних на шпонках) для точного центрування – при посадці підшипникових щитів у корпусі електродвигуна, фланцевого корпуса підшипника шпинделя у корпусі передньої бабки токарного верстата.

Середні натяги близькі до нуля, що спрощує складання та розбирання, забезпечує добре центрування.

Найбільш поширена перехідна H7/k6.

H6/m5; H7/m6; H8/m7

Для передавання значних статичних або невеликих динамічних навантажень із додатковим кріпленням. Розбирання з’єднання виконується при значних зусиллях. Застосовувати у випадках, коли розбирання виконується рідко.

H6/n5; H7/n6; H8/n7

Нерухомі з’єднання з додатковим кріпленням при передачі ве­ликих зусиль та існуванні ударів і вібрацій. Складання під пре­сом. Оскільки рознімання з’єднань потребує значних зусиль і пов’язане з технічними труднощами, використовувати у тих випадках, коли з’єднання розбирається лише під час капремонту. Також застосовувати для нерухомих посадок без додаткового кріплення, коли з’єднання розбирається лише під час капремонту. Також використовувати для нерухомих посадок без додаткового кріплення, коли випадкове відносне зміщення не впливає на роботу, наприклад, при встановленні кондукторних втулок.


Таблиця 9.3

Посадки з натягом (ГОСТ 25347-82)