Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь, страница 3

Неробочi торцевi поверхнi зубчастих та черв`ячних колiс та зiрочок

3,2-12,5

Неробочi поверхнi oсей і валiв

6,3-12,5

Канавки, фаски, виточки,зенкiвки, заокруглення й т.п.

3,2-12,5

Прохiднi отвори пiд болти, гвинти, заклепки тощо

25

Болти та гайки чистi (скрiзь)

3,2-12,5

Болти і гайки напiвчистi (в  мiсцях обробки)

25

Поверхнi головок гвинтiв

3,2-12,5

Опорнi поверхнi пружин зжимання

12,5-25

Кромки деталей пiд зварнi шви

50-100

Пiдошви станин, корпусiв, лап

12,5-25

Неспряженi поверхнi, з впливом на ударну та втомлюючу мiцнiсть

0,2-0,4; полiрувати

Поверхнi органiв управлiння (ободи маховикiв, штурвали, стрижнi,кнопки i т.п.). Поверхнi покажчикiв, таблиць та iн.

0,4-0,6;

з вказанням полiрування

або покриття

Поверхнi, до яких

ставляться високi вимоги у

щодо до зовнiшнього виду

6,3

Поверхнi кронштейнiв, муфт, сальникiв, втулок i т.п., не дотичних з iншими

поверхнями

6,3-12,5

Iншi

поверхнi

дрiбних та середнiх

деталей

3,2-12,5

великих деталей

6,3-25

Закритi (невидимi при зовнiшньому оглядi) вiльнi механiчно обробленi та необробленi

поверхнi

25-100 i вище

з указанням покриття

(при необхiдностi)


Таблиця 2

Шорсткість поверхні та квалітети при різних видах

обробки деталей різанням [1, стор.514]

Вид обробки

Параметр Ra, мкм

Економічні квалітети

Автоматичне газове різання

12.5-100

15-17

Відрізання

приводною пилкою

25-50

15-17

різцем

25-100

14-17

фрезою

25-50

абразивом

3.2-6.3

12-15

Підрізання торців

3.2-12.5

11-13

Стругання

чорнове

12.5-25

12-14

чистове

3.2-6.3

11-13

тонке

0.8-1.6

8-10

Довбання

чорнове

25-50

14; 15

чистове

3.2-12.5

12; 13

Фрезерування

циліндричною

фрезою

чорнове

25-50

12-14

чистове

3.2-6.3

11

тонке

1.6

8; 9

Фрезерування

торцевою фрезою

чорнове

6.3-12.5

12-14

чистове

3.2-6.3

11

тонке

0.8-1.6

8; 9

Фрезерування швидкісне

чорнове

3.2

12-14

чистове

0.8-1.6

11-13

Обточування

поздовжньою

подачею

обдирне

25-100

15-17

напівчистове

6.3-12.5

12-14

чистове

1.6-3.2

7-9

тонке (алмазне)

0.4-3.2

6

Обточування поперечною

подачею

обдирне

25-100

16; 17

напівчистове

6.3-12.5

14; 15

чистове

3.2

11-13

тонке

0.8-1.6

8-11


Продовження табл.2