Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів з курсу

"Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" до нормування шорсткості, допусків форми та розташування поверхонь (для студентів механічних спеціальностей)

Полтава 2002


УДК 621.81

Методичні вказівки до нормування шорсткості, допусків

форми та розташування поверхонь для студентів механічних 

спеціальностей ‑ Полтава: ПолтНТУ, 2002. – с.36.

Укладач: А.В. Васильєв, кандидат технічних наук, доцент

Рецензент: к.т.н., доцент Чернявский А.М.

Затверджено на засіданні

кафедри технології машинобудування.

Протокол N __ від __ ____ 2002 р.

Затверджено на засіданні

вченої ради університету.

Протокол N __ від __ ____ 2002 р.

Редактор Н.В. Жигилій

Коректор Н.О. Янкевич


ЗМІСТ

стор.

1.  Вступ                                                                                                             3

2.  Приклади нормування шорсткості поверхонь                                                                                                             4

3.  Шорсткість поверхні і квалітети при різних видах обробки                                                                                                             8

4.  Мінімальні вимоги до шорсткості поверхні залежно від

допусків розміру та форми                                                                                                                     12

5.  Позначення допусків форми і розташування                                                                                                             13

6.  Приклади призначення ступенів точності та способи

обробки для їх досягнення                                                                                                                     15

7.  Допуски паралельності, перпендикулярностi, нахилу,

торцевого биття, повного торцевого биття, площинностi та

прямолінійності                                                                                                                     19

8.  Допуски спiввiсностi, симетричностi та перетинання осей,

допуски радіального биття і повного радіального биття,

допуски цилiндричностi, круглостi та профілю поздовжнього

перерізу                                                                                                                     20

9.     Галузь застосування посадок гладких циліндричних

з’єднань                22

10.   Посадки підшипників кочення                25

11.   Допуски метричних різьб із зазором                27

12.   Допуски шліцьових з’єднань                28

13.   Допуски шпонкових з’єднань                31

14.   Допуски зубчастих передач                33

15.   Література                36

ВСТУП

Методичні вказівки об’єднали в одному виданні багато довідникового матеріалу, який необхідний для всіх студентів – механіків, особливо при виконанні графічних робіт. Раніше студенти призначали параметри шорсткості за аналогічними кресленнями, звичайно, що мало хто призначав шорсткість за довідниками. Тепер є можливість нормувати шорсткість поверхні і відхилення форми та розташування, використовуючи ці методичні вказівки.

Таблиця 1

Приклади нормування шорсткості поверхонь деталей [1, стор. 525]

Характеристика поверхнi

Значення параметра Rа, мкм, не бiльше

Посадкові поверхнi змiнних деталей

Квалiтет

Поверхня

Номiнальнi розмiри, мм

До 50

Св. 50 до 500

6

Вал

Отвiр

0,4

0,4-0,8

0,8

0,8-1,6

7

Вал

Отвiр

0,4-0,8

0,8

0,8-1,6

1,6

8

Вал

Отвiр

0,8

0,8-1,6

1,6

1,6-3,2

Поверхнi деталей у посадках iз натягом:

Квалiтет

Поверхня

Номiнальнi розмiри,мм

До 50

50...120

120...500

6-7

Вал

Отвiр

0,4

0,8

0,8

1,6

1,6

1,6

8

Вал

Отвiр

0,8

1,6

0,8-1,6

1,6-3,2

1,6-3,2

1,6-3,2

Посадкові поверхнi

пiдшипникiв ковзання

Поверхня

Квалiтети

Рiдинний режим тертя

6-9

10-12

Вал

Отвiр

0,4-0,8

0,8-1,6

0,8-3,2

1,6-3,2

0,1-0,4

0,2-0,8

Поверхнi цилiндрiв,

поршнiв, золотникiв

Поверхня

Високий

тиск

Звичайне

виконан-

ня

Низь-

кий

тиск

Дiаметр,мм

До 10

Св. 10

Вал

Отвiр

0,025

0,05

0,05

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

Поверхнi осей та валiв пiд

ущiльнення

Ущiльнення

Швидкiсть,м/с

До 3

5

Св. 5

Гумове

0,8-1,6; полiрувати

0,4-0,8; полiрувати

0,2-0,4; полiрувати

Войлочне

0,8-1,6;полiрувати

---

Лабiринтне

3,2-6,3

---

Похожие материалы

Информация о работе