Розробка системи керування електроприводом токарного верстата (Техніко-економічна оцінка дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

1.  Вступ

2.  Вибір об'єкту для порівняння

3.  Техніко-економічне обґрунтування рішень, що були прийняті при розрахунку системи

3.1.  Розрахунок витрат

3.2.  Розрахунок і складання експлуатаційних витрат

3.3.  Розрахунок амортизаційних відрахувань

3.4.  Витрати на споживану електроенергію

3.5.   

4.  Розрахунок ціни системи

5.  Розрахунок інших витрат

6.  Визначення ціни

7.  Визначення чистого прибутку

8.  Визначення рентабельності і окупності

9.  Основні техніко-економічні показники

10.  Висновок

1 Вступ

Проведення таких заходів як освоєння і впровадження нової техніки, жорсткість вимог до ефективності і швидкої окупності нової техніки і продукції, неможливо без точних розрахунків економічної ефективності нових систем і приладів. Кількісна оцінка ефективності впроваджуваних систем і приладів дозволяє обґрунтовано вибрати високоефективні засоби автоматизації.

Одним з найважливіших напрямків створення нових або модернізації існуючих систем автоматизації є підвищення їхньої надійності та функціональності. Це, як правило, вимагає додаткових витрат на проектування і виготовлення, але дає значний економічний ефект від їхнього впровадження. Надійність характеризує здатність виробу виконувати визначені функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники в заданих межах протягом необхідного проміжку часу. Визначальні показники надійності – безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність. Безвідмовність виміряється числом відмовлень за ремонтний період.

Ремонтопридатність визначається середнім часом відбудовних робіт, що визначається відшуканням і усуненням несправностей.

Довговічність – термін служби системи.

У даному проекті розглядається електропривод. Ціль техніко – економічного розрахунку – визначити економічну ефективність і показати доцільність проведення заходів щодо модернізації  установки.

Інтенсивність відмовлення працюючого елемента визначається функцією електричного навантаження і температурою елемента, коефіцієнта механічних навантажень і коефіцієнта, що враховує відмовлення типу "обрив – коротке замикання".

Завдяки модернізації вузлів установки, автоматично відбувається зниження трудомісткості і скорочення часу на орієнтування деталей.

В даному розділі дипломного проектування зробимо техніко-економічну оцінку розробленої системи керування електроприводом токарного верстата.

Розрахунок ведемо  у декількох напрямках:

1.  Науково-технічний ефект від впровадження даної системи. Отримання більш точної моделі керування в різних режимах, можливостей роботи системи в ручному та автоматичному режимах. Використання сучасної матеріально-технічної бази (впровадження силових напівпровідникових пристроїв). Зменшення маси та габаритів системи, збільшення коефіцієнта корисної дії.

2.  Соціальний ефект. За рахунок більш простої конструкції органів керування, знижується стомлюваність обслуговуючого персоналу. Так як в різних умовах тривалість окремих завантажувально-розвантажувальних робіт визначити неможливо, тоді кількісно соціальний ефект не зазначено.

3.   Економічний ефект. Застосування блочної структури системи, що проектується, значно знижує трудомісткість обслуговування. Скорочення обслуговуючого персоналу сприяє раціональному використанню кваліфікованих кадрів. Автоматична система потребує значно менших витрат енергії, а також вона наділена швидкодіючими, захисними пристроями, що запобігають виходу з ладу коштовних  елементів.

2 Вибір об'єкту для порівняння

У дипломному проекті розроблялася нова система електроприводу на базі комплектного тиристорного перетворювача серії ЕТУ 2-2 П для головного приводу конкольно- фрезерного верстату.

           Електродвигун, що використовується в комплекті, відноситься до серії ПБСТ-32МУ, яка в даний час знаходиться у виробництві. Для порівняння обираємо двигун 2ПН300L. Серія 2П вже майже знята з виробництва. Подача живлення до двигуна 2ПН300L здійснюється  від комплектного тиристорного перетворювача серії КТЕУ 400/220-03222.

 Електропривод, що розглядається у проекті, порівняно з базовим має наступні  переваги:

1)  перетворювач серії ЄТУ 2-2 П виконаний на базі нових  елементів і має велику надійність і вищу швидкодію, ніж перетворювач серії КТЕУ 400/220-03222;

2)  потужність обраного двигуна менше потужності базового двигуна;

3)  відповідно знижено потужність ввідного трансформатора та тиристорного перетворювача;

4)  дещо зменшено потужність тиристорного перетворювача і відносно поліпшено схема підключення вентилів, що дозволяє зменшити вплив комутаційних струмів тиристорів на мережу живлення;

Похожие материалы

Информация о работе