Практикум дисципліни "Економіка і організація виробництва" (Розв’язок 20 задач)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Задача № 1

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства становила 1778000 нормо-годин. Передбачається, що у наступному році у зв’язку з деяким ускладненням продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-годин, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112%, - на 5%.

          Визначити: необхідну чисельність виробничих основних робітників-відрядників.

Розвязок

Дано:

-  трудомісткість виробничої програми підприємства у звітному році:

Тз = 1778000 нормо-год.;

-  річний фонд робочого часу одного робітника у звітному році:

Фз = 1785 нормо-год.;

-  коефіцієнт виконання норм виробітку кожним робітником у звітному році:  kвир.з = 1,12;

-  коефіцієнт збільшення трудомісткості продукції у наступному році: kтр.н = 1,11;

-  коефіцієнт збільшення річного фонду робочого часу одного робітника у наступному році: kф.н = 1,06.

Визначено:

-  трудомісткість виробничої програми підприємства у наступному році:

Тн = kтр.н× Тз = 1,11×1778000 = 1973580 (нормо-год.);

-  річний фонд робочого часу одного робітника у наступному році:

Фн = kф.н× Фз = 1,06×1785 = 1892,1 (нормо-год.);

-  коефіцієнт виконання норм виробітку кожним робітником у наступному році:  kвир.н =  1,17;

-  необхідна чисельність виробничих основних робітників-відрядників у наступному році:

Nн= 891,5 ≈ 892 чол.

Задача № 2

На підприємстві у звітному році чисельність працівників склала 250 чоловік, випуск товарної продукції – 2 557 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2 680 тис. грн., а продуктивність праці півищитися на 6%. Визначити:

1)  рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;

2)  чисельність промислово-виробничого персоналу, очіковану у розрахунковому році;

3)  абсолютні зміни товарної продукції у розрахунковому році за рахунок змін продуктивності праці та чисельності працівників.

Розв’язок

Дано:

- чисельність працівників у звітному році:  nз = 250чол.;

- обсяг товарної продукції у звітному році:  Оз = 2 557 000грн.;

- обсяг товарної продукції у розрахунковому році: Ор =2 680 000грн.;

- продуктивність праці у розрахунковому році: ПП%=100%+6%=106%.

Визначено:

1)  рівень продуктивності праці у звітному ППз та розрахунковому ППр роках:

ППз= = 10 228 ;

ППр = 1,06  ППз  = 1,06  10228 = 10 841,7 ;

2)  чисельність промислово-виробничого персоналу, очіковану у розрахунковому році nр:

nр=  = 247,2  247чол.

3) абсолютні зміни товарної продукції у розрахунковому році за  рахунок змін продуктивності праці та чисельності працівників ∆О:

О = Ор - Оз = (ППр × nр) - Оз = (10841,7× 247 чол.) 2 557000грн.=

= 2 678 000 грн. -  2 557 000грн. = 121 000грн.

Задача № 3

Визначити показники ефективності використання та відтворення основних фондів виходячи з того, що повна початкова вартість основних фондів на початок року становила 30 000 грн., з 1 березня розрахункового року в експлуатацію введено основних фондів на суму 900 грн., а з 1 вересня вибуло основних фондів на суму 600 грн. Річний обсяг виконаних робіт  –

48 000 грн. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 2 500 робітників. Сума зношення основних фондів на кінець року – 11 400 грн.

Розв’язок

Дано:

-  початкова балансова вартість основних фондів:  В0 = 30 000 грн.;

-  вартість нововведених з 1.03 основних фондів:   Внов = 900 грн.;

-  вартість виведених з 1.09 основних фондів: Ввив = 600 грн.;

-  річний обсяг виконаних робіт: ОР = 48 000 грн.;

-  кількість робітників у найбільш навантаженій зміні:

Похожие материалы

Информация о работе