Створення програми для системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель (Техніко-економічне обгрунтування дипломного проекту)

Страницы работы

Фрагмент текста работы


Зміст

5.1 Вступ до розділу “Техніко-економічне обгрунтування”

5.2 Розрахунок трудомісткості виготовлення системи

5.3 Розрахунок трудомісткості виготовлення системи

5.4 Розрахунок планового фонду заробітної платні

5.5 Розрахунок планової собівартості

5.6 Визначення ціни апаратно-програмного продукту

5.7 Визначення чистого прибутку

5.8 Визначення рентабельності й окупності

5.9 Основні техніко-екеномічні показники

5.10 Оцінка ефективності розробленої системи

5.11 Висновок

5.1 Вступ до розділу “Техніко-економічне обгрунтування”

Метою цього розділу є обгрунтування економічної доцільності створення програми для системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель. Доведена доцільність,  та економічна вигода новоствореного програмного продукту.

На сьогоднішній день існує багато систем АСКУЕ для підприємств великого та середнього виробництва. В житловий сектор ця система лише починає вводитися та є смисл розробити схожу систему для житлового сектору.

Усі програмні компоненти АСКУЕ зв'язуються між собою, використовуючи мережний протокол TCP/IP. Фізичний рівень зв'язку між компонентами АСКУЕ не має значення: це може бути локальна мережа, пряме з'єднання до сервера по телефонній лінії, Інтернет, корпоративна мережа і т.п. Такий підхід дозволяє створювати розгалужену структуру каналів зв'язку, автоматизованих робочих місць, організацій.

Для даної системи будуть приведені такі техніко-економічні розрахунки: розрахунок заробітної плати програміста; розрахунок планового фонду заробітної плати;  розрахунок   собівартості   програмного   забезпечення;   визначення   ціни програмного продукту; визначення чистого прибутку; визначення рентабельності й окупності; порівняння програми з аналогом.

5.2 Розрахунок трудомісткості виготовлення системи

Якість програмного виробу визначається з урахуванням:

– поглядів користувача даної системи;

– позицій використовування ресурсів та їх оцінки;

– виконання вимог на програмний виріб.

Оцінка якості програмного виробу з погляду користувача визначається необхідним на стадії функціонування об'ємом оперативної пам'яті ЕОМ, витратами машинного часу, пропускною спроможністю каналів передачі даних.

Оцінка якості програмного виробу на стадії його створення включає визначенні трудомісткості створення системи, часу розробки і вартості його створення.

Виходячи з цього при створенні системи для розробки автоматизованих систем різного призначення, техніко-економічні розрахунки повинні містити:

– визначення трудомісткості створення системи;

– розрахунок витрат на створення програмного виробу;

– оцінку   витрат   машинного   часу,   необхідного   для   відладки   і   рішення поставленої задачі.

Нормування праці в процесі створення програмного забезпечення викликає такі ж труднощі, що і нормування будь-якої творчої праці, що містить технічні елементи. Творчі елементи праці програмістів практично не нормуються, вони можуть бути визначені або на основі експертних оцінок досвідчених програмістів, або жорстко заданими термінами розробки, в які програміст зобов'язаний знайти рішення. Технічні елементи праці програмістів достатньо добре піддаються нормуванню, але точність таких норм має великий розкид залежно від цілого ряду чинників. Більш обгрунтованим є метод оцінки трудомісткості і термінів створення програмного виробу на основі системи моделей з різною точністю оцінки, за одиницю нормування в яких прийняте число строк коду у програмі.

 Трудомісткість розробки ПЗ можна розрахувати по формулі:

Похожие материалы

Информация о работе