Розробка системи керування електроприводом токарного верстата (Техніко-економічна оцінка дипломного проекту), страница 5

п/п

Найменування статей

витрат

Сума, грн.

Примітка

1

2

3

1.

Собівартість

16835

Табл.8.6.


2.

Прибуток(П)

4208,75

25%

3.

ПДВ

3367

20%

4.

Ціна без ПДВ

21043,75

п.1+п.2

5.

Ціна з ПДВ

24410,75

п.1+п.2+п.3

6.

Додаткова заробітна плата

2854

Табл.8.4

 

 7.

Відрахування від зарплати:

1)  пенсійний фонд 33,2%

2)  соц. страхування по хворобі

    1,5 %

3)  фонд зайнятості 1,3%

4)  фонд травматизму 1%

Разом: 37%

6335,88

 

8.

Інші витрати

256,86

 

9.

Виробнича собівартість без

відрахувань

40732,75

п.1+п.4+п.6

 

10.

Планова собівартість (СВ) з

відрахуваннями

79311,99

п.2+п.3+п.5+

+ п.7+п.8+п.9

 

7 Визначення чистого прибутку

Визначимо комунальний податок (КП), який становить 1,7 грн. на одну

працюючу людину:

КП = 1,7 × N = 1,7 × 10 = 17 грн.

Податок на прибуток (ПП) розраховуємо по формулі:

ПП = 25%× (П – КП) = 0,25 ×(4208,75 – 17) =  1676,75 грн

Чистий прибуток (ЧП) визначаємо за формулою:

ЧП = П – ПП = 4208,75-1676,75=2532,05 грн.

8. Визначення рентабельності і окупності

Рентабельність визначається по формулі:

Р = (ЧП/СВ) × 100% = (2532,05 /16835) × 100% =  15%

Рентабельність дорівнює 15%

Капіталовкладення – це витрати на виробництво виробів, в нашому випадку вони дорівнюють собівартості.

Окупність визначаємо за формулою:

О = ГП/ЧП = 16835 /2532,05 » 7

Система керування окупиться, якщо виготовити 7 одиниць даного виробу.

9 Основні техніко-економічні показники

Розраховані основні техніко-економічні показники зведені в таблицю 8.8.

Таблиця 8. Економічні показники

п/п

Показники

Одиниця

вимірювання

Величина

 

1

2

3

4

 

1.

Техніко-експлуатаційні показники

Середні

 

2.

Ціна

грн.

24410,75

 

3.

Чистий прибуток

2532,05

 

4.

Рентабельність

%

15

 

5.

Окупність

одиниць

7

 

6.

Довговічність

років

12

 

7.

Надійність

Висока

8

Режим роботи

Цілодобовий

9

Механічна зносостійкість

К=1,2

10 Висновок

Приведенні вище розрахунки показали, що розроблена система керування електроприводом токарного верстату перевершує за техніко-економічними показниками базову систему.

Чистий прибуток складає 2532,05 грн. і буде отриманий за рахунок зниження експлуатаційних витрат. Дана система складається з компонентів з меншими масо-габаритними показниками, з більшою точністю регулювання основних параметрів. Довговічність складає 12 років.