Розробка системи керування електроприводом токарного верстата (Техніко-економічна оцінка дипломного проекту), страница 2

5)  використання реверсивного тиристорного перетворювача дозволяє здійснювати гальмівні режими з рекуперацією енергії в мережу, для чого в нереверсивних тиристорних перетворювачах необхідний ще один перетворювач.

3 Техніко-економічне обґрунтування рішень, що були прийняті при розрахунку системи

3.1 Розрахунок витрат

     До складу витрат по кожному варіанту входить:

1)  вартість нового устаткування системи;

2)  вартість резерву, якщо він передбачений;

3)  вартість будівельно-монтажних робіт по установці і монтажу електроустаткування, у тому числі і заробітна платня;

4)  транспортні витрати щодо доставки устаткування;

5)  вартість займаної площі будівлі;

6)  заготівельно-складські витрати.

 Вартість резерву для системи тиристорний перетворювач-двигун складає 30% від вартості основного устаткування. Витрати на площу приміщення, де розташовані агрегати, транспортні і заготівельно-складські витрати приймаються відповідно 15%, 4% і 1.2% від вартості основного устаткування. Вартість будівельно-монтажних робіт для даної системи складає 10% від вартості основного устаткування (50% цієї суми складає заробітна платня).

Розрахунок вкладень приведено в табл. 1 і табл. 2.

Відмінність в сумах вкладень пояснюється різницею у вартості устаткування. Вважаючи, що завдяки оптимізованим системам керування, продуктивність верстата в обох варіантах однакова, корегування не робимо.

Таблиця 1 Матеріали і обладнання

п/п

Найменування

матеріалів і

обладнання

Одиниця

вимірювання

Кількість

Ціна

одиниці,

грн.

Сума,

грн.

1.

Двигун 10 кВт

(базовий варіант)

шт.

1

1000

1000

2.

Тиристорний перетворювач

серії КТЭУ

шт.

1

750

750

3.

Двигун 6кВт

шт.

1

600

600

4.

Тиристорний перетворювач серії ЄТУ 2-2

шт.

1

450

450

5.

Загальна сума (за базовим варіантом)

грн

1750

6.

Загальна сума (за новим варіантом)

грн

1050

Таблиця  2. Розрахунок витрат

Статті витрат

Базовий варіант

Новий варіант

Резерв

525

325

Витрати  на оренду приміщень, грн.

262,5

157,5


Продовження Табл. 2

Транспортні витрати, грн.

70

42

Заготівельно-складські витрати, грн.

21

12,6

Всього, грн:

878,5

537,1

3.2 Розрахунок і складання експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати при застосуванні тієї або іншої системи електроприводу визначаються технологічною собівартістю, що складається з наступного переліку статей:

1) амортизаційні відрахування Са;

2) витрати на споживану електроенергію Се;

3) інші витрати.

3.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Річні амортизаційні відрахування по кожному варіанту визначаються по формулі:

Са=К,

де      На  -   норма амортизаційних відрахувань;

          К    -   вартість об'єкту в грошовому виміру.

Приймаємо  норму амортизаційних відрахувань рівну 6%.

Так як верстати належать до 3 групи норм амортизації (квартальні).

Тоді амортизаційні відрахування за першим варіантом:

грн.,

за другим варіантом:

грн.

До амортизаційних відрахувань на устаткування додаються відрахування на площу, які за першому варіантом складуть: