Розробка системи керування електроприводом токарного верстата (Техніко-економічна оцінка дипломного проекту), страница 4

Де ІТР - інженерно-технічні робітники.

 В таблиці 2 позначено: стовпчики 2, 5 – трудомісткість певного виду робіт; 3, 6 – ціна однієї нормо-години праці; 4, 7 – необхідна кількість фінансів для виконання певного виду робіт.

        Визначимо кількість працюючих чоловік.

Загальна трудомісткість (ЗТ) відповідно до таблиці 8.3 складає:

ЗТ = 620 + 480 + 180 + 420 = 1700 год.

Середня трудомісткість людини (СТ) складає:

СТ = РД × 8 = 22 × 8 = 176 год,

де:

РД - робочі дні,

8- робочі години.  

Кількість працюючих чоловік (N) знаходимо по формулі:

N = ЗТ / СТ = 1700 / 176 = 9,6 » 10 чол

Визначимо відрахування у фонд заробітної плати.

Розшифровка відсотка відрахування від зарплати приведена в таблиці 4.

            Таблиця 4 Відсотки відрахування від зарплати

п/п

Найменування

Умовне

позначення

Величина

Сума,

грн.

1.

Основна з/п

ЗП

100%

14270

2.

Додаткова з/п

ДЗ

20%

2854

3.

Фонд з/п

ОЗП

120%

171244.

Відрахування в

пенсійний фонд

Кпф

33,2%

4537,86


Продовження Табл.4

5.

Відрахування на

соц. страхування  по

хворобі

Ксс

1,5%

413,83

6.

Відрахування в фонд

зайнятості

Кфз

1,3%

185,51

7.

Відрахування в фонд

травматизму

Кт

1%

142,70

8.

Відрахування від

зарплати

Нзп

37% п.3

6335,88

9.

Фонд оплати праці

ФЗП

п.3+п.8

23459,88

Зведемо витрати при проектування системи керування електроприводом  промислового верстата в таблицю 5.

Таблиця 5. Звідна таблиця витрат при проектуванні системи керування

п/п

Найменування

витрат

Кількість

(тривалість)

Вартість

(тариф)

Сума,

грн.

1.

Оренда приміщення

3 міс.

300 грн/міс

900

2.

Оплата за

електроенергію

1500кВт

0,42грн/кВт

375

3.

Оплата за комунальні

послуги

3 міс.

80 грн/міс

240

4.

Загальна сума, грн

1515

5 Розрахунок інших витрат

У кошторисі річних експлуатаційних витрат інші витрати приймаються у розмірі 1,5%  від заробітної плати.

Для нового варіанту інші витрати складуть:

С1пр = 0,015 ∙ 17124= 256,86 грн

Визначення собівартості зведене в таблицю 6.

Таблиця 6Собівартість виробу

п/п

Найменування статей витрат

Сума,

грн.

Примітка

1.

Витрати на комплектуючі

матеріали

1050

Табл.8.1

2.

Оренда приміщення

900

Табл.8.5

3.

Оплата за використану

електроенергію

375

4.

Комунальні послуги

240

5.

Основна заробітна плата

14270

Табл.8.3

6.

Всього

16835

6 Визначення ціни

Розрахунок ціни системи керування електроприводом, що проектується, приведено  в таблиці 7.

                    Таблиця 7 Ціна системи керування електроприводом