Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 7

1. Які основні категорії наукової риторики виділив Аристотель? Чому будь-яка промова становить собою єдність етосу, пафосу, логосу?

2. Яку послідовність передбачає робота над промовою? Що таке докомунікативний, комунікативний та посткомунікативний етап риторичної діяльності?

3. Що таке античний риторичний канон?

4. Як можна потрактувати вислів Сервантеса в контексті підготовки оратора до промови: «Той, хто добре підготувався до поєдинку, переміг на половину»?

5. Що таке тема виступу? Якими вимогами повинен керуватися оратор, обираючи тему промови? Чому героя фільму «Місяць довгих днів» Павла Степановича відлякала тема лекції – «Аутогенне тренування»?

7. Що таке стратегія виступу? Що входить до стратегії виступу?

8. Що таке теза виступу? Скільки тез може бути в одній промові? Чи завжди теза є істинним поняттям, чи може бути й хибним судженням?

9. Прокоментуйте основні принципи, згідно з якими необхідно формулювати тезу:

1) теза має бути сформульованою так, щоб її можна було розкрити в межах промови повністю;

2) тезу краще формулювати так, щоб вона була зрозуміла для аудиторії;

3) теза повинна бути компромісом між думкою оратора та думками публіки.

10. Що передбачає тактичний етап роботи над промовою?

11. Чому Д. Карнегі радить за тиждень обрати тему, а потім роздумувати над нею і вдень і вночі, обговорювати її зі своїми друзями, ставити собі різні питання, що стосуються теми, записувати на шматках паперу всі, що приходять в голову, ідеї і приклади, які їх підтверджують, і весь час займатися пошуком нових?

12. Що означає поняття «резервні знання», введене Дейлом Карнегі?

13. Чи обов’язковим елементом підготовки до виступу є попереднє складання тексту промови? Чому?

14. Який погляд на це питання мали античні оратори? Прокоментуйте слова Цицерона: «Як раптова промова навмання не витримує порівняння з підготованою і обдуманою, так і ця остання явно буде поступатися старанно і ретельно виконаній письмовій роботі … Як корабель рухається, що рухається навіть після закінчення греблі, продовжує плисти тим же ходом, хоча напору весел немає, так і промова у своєму триванні, одержавши поштовх від письмових нотаток, продовжує іти своїм ходом, навіть коли нотатки закінчилися».

15. Які рекомендації щодо тих, хто бажає навчитися виступати без жодних нотаток, розробив психолінгвіст О. Леонтьєв?

16. Чому виступ експромтом не завжди є ефективним? У цьому контексті як би ви пояснили вислів-парадокс французів, що найкращий експромт – це той, який добре підготовлено?

17. Зробіть припущення, що відповів лектор-імпровізатор А. Луначарський на питання: «Як вам удається так легко виступати, оперуючи при цьому величезним фактичним матеріалом»?

18. Як ви розумієте такий компонент риторичного канону, як диспозиція?

19. Що таке план? Розкажіть про попередній, робочий та основний плани?

20. Зі скількох частин складається структура усного виступу?
21. Що таке «закон межі»? Ким і коли він був з’ясований?

22. Що таке теза? Як вона співвідноситься з аргументами?

23. Що таке заключна частина промова? Як раніше завершували промови?

24. Чи відзначається оригінальністю завершення будь-якої промови Катона Старшого словами: «Карфаген повинен бути зруйнованим»?

25. Виділіть тропи та фігури, які використала Л. Костенко в уривку. (Цитуємо за: Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум : Навч. посібник / О. А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – C. 103). З’ясуйте, які функції вони виконують.

Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заворожуюча аура музики Ґріґа, Сібеліуса, дивовижних казок Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбія підсвічена магічною аурою Маркеса. Чи ж треба казати, що Англія – це Шекспір, Байрон, Шеллі? Що Франція – це Вольтер, Бальзак, Руссо, Аполлінер? Що Італія – це нація Данте і Петрарки, Рафаеля і Мікеланджело. Бо не квадратне ж підборіддя дуче визначає її обличчя, а її художники і поети.

А чому б у таких самих діоптріях не подивитися на Україну? Якщо десь у світі чують – Україна, українці, які це асоціації викликає там? Хіба це не правомірне питання? Ми вже держава. То ж чи не час замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому?