Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 5

2. Визначте багатозначні слова та поясніть їх семантику.

Голова, дуга, корінь, десять, Харків, перець, мікстура.

3. Доберіть українські відповідники до слів та словосполучень.

Окупант, аромат, тінейджер, джем, дежавю, персона ґрата, хеппі енд, маркетинг, менеджмент, паблік рилейшнз, саміт, аплодисменти.

4. У чому полягає логічність мови оратора? Відредагуйте словосполучення та визначте причини логічних помилок.

Моя автобіографія, жахливо прекрасний, хтось із нас знали, моя власна думка, сама багата людина Європи, більш детальніший огляд, гуси та птиця, крик чоловічих голосів.

5. Поясніть, що ми вкладаємо в поняття «чистота мови».

6. У чому полягає порушення мовної норми в наведеному уривку? (Цитуємо за: Шевчук О. Українське усне мовлення м. Донецька: від суржику до літературної мови / О. Шевчук // Наукові записки НаУКМА. – Філологічні науки.  – 2010. – Т. 111. – С. 64.). Запишіть правильний текст.

Мене по тєлєвізору даже поздравили з днем народження… дві пєсні заспівали… У нас є передача така… мєсна… Ну, і там, вобщєм, віддаєш фотографію і в цей день тебе поздравляють… Так оце мене мама поздравила – одну пєсню, а другу – брат із жінкою… та племінниками… Ми усі зібралися біля тєлєвізора, була як звєзда… Мені потом звонили, кажуть: «Ми ж тебе бачили по тєлєвізору!» Вобщєм, день народження пройшов хорошо…

7. Запишіть фонетичну транскрипцію слів та поясніть, як фонетичні явища впливають на їх вимову.

Совістю, щедрість, смієшся, невістці, кузня, просьба, діжка, зуб, коліно, стовбур, тихий, кров.

8. Як співвідносяться такі ознаки культури мови, як достатність та ясність?

9. Розкрийте семантику фінансових термінів.

Ціна-франко, тариф, дилер, брокер, акредитив, верифікація, коносамент, сальдо, фідуція.

10. Що таке точність мови? Поясніть значення слів та введіть їх у контекст.

Абонент – абонемент, адрес – адреса, дипломник – дипломант, компанія – кампанія, показник – покажчик, дільниця – ділянка, облік – лик.

11. Поясніть причину непорозумінь між співрозмовниками. (Цитуємо за: Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : Навч. посібник / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. –C. 331.)

Одного чоловіка, який ніколи не бачив жирафу, довго переконували, що в жирафи дуже довга шия. Але чоловік у це ніяк не хотів повірити.

– Не може бути, – твердив він. – Ніяк не може бути.

Врешті-решт його повели в зоопарк, підвели до клітки з жирафою і сказали:

– Ну ось, бачиш, яка в нього шия?

Чоловік сплеснув руками і вигукнув:

– Не може бути!

12. Розкажіть про основні тропи та фігури, які використовує оратор у промові.

13. Чому правильність мови визначають як найголовнішу комунікативну ознаку культури мови?

14. Відредагуйте словосполучення, основу яких складають фінансові терміни.

Державне казначейство, покажчик рівня інфляції, виплата ссуди,  у випадку неуплати, відчислення в бюджет, перерахуйте гроші, смєта на об’єкт, заборгованість по виплаті, здача з суми, прейскурант цін.

15. Перекладіть українською мовою та порівняйте наголоси в російському та українському варіантах.

Набожный, мягкий, наученный, надвое, найденыш, поровну, наскок, начиночный, полынья, ревень, щипцы, юродивый, ясный.

16. Протягом семестру поспостерігайте за мовою публічних людей і доберіть 20–30 прикладів порушення ними мовних норм. Свої результати перенесіть до таблиці:

з/п

Джерело інформації, програма, автор, дата

Неправильний текст (вид помилки)

Виправлений текст

1.

Радіо «Ера ФМ», коментування футбольного матчу «Сампдорія – Металіст», О. Журахівський (04. 11. 2010).

«Металісту» треба більш агресивніше грати (морфологічна помилка)

«Металісту» треба більш агресивно грати.

2.

Семінарське заняття № 6

Тема: Роди та жанри риторики

Мета:закріпити та поглибити знання про основні принципи класифікації красномовства; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мови та мислення.

План

1. Поняття роду та жанру в риториці.

2. Класифікації красномовства доби античності, Середньовіччя та Відродження.