Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 5


Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

26

Планування фінансових результатів діяльності підприємства

Вивчення теоретичних основ планування та розробка рекомендацій з підвищення фінансових результатів діяльності підприємства

Закономірності формування, методи і прийоми планування фінансових результатів діяльності підприємства

Процес формування фінансових результатів діяльності підприємства

1. Дослідження теоретичних основ формування фінансових результатів діяльності підприємства

2. Аналіз формування фінансових результатів діяльності підприємства

3. Розробка рекомендацій та обґрунтування заходів щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємства

Рекомендації щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємства

Напрямок „Управління персоналом в обєднанні підприємства”

27

Формування системи оп-лати праці та стимулювання персоналу підприємства

Теоретичне обґрунтування структури та розробка рекомендацій щодо розбудови системи оплати праці та стимулювання (ОПС) персоналу підприємства

Організаційно-методичне забезпечення оплати праці та стимулювання персоналу підприємства

Процес економічної оцінки результатів труда персоналу підприємства

1.  Узагальнення теоретичних і методичних підходів щодо формування системи оплати праці та стимулювання персоналу підприємства

2.  Аналіз ефективності використання трудових ресурсів, ОПС персоналу підприємства

3.  Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи оплати праці та стимулювання персоналу підприємства

Рекомендації щодо удосконалення системи ОПС персоналу підприємства

28

Організація управління персоналом підприємства

Дослідження теоретичних основ прийняття управ-лінських рішень в сфері продуктивної зайнятості персоналу та розробка заходів щодо удоско-налення управління персоналом підприємства

Форми і методи прийняття управлінських рішень в сфері персоналу

Процес формування та використання трудових ресурсів підприємства

1. Дослідження теоретичних основ управління персоналом підприємства

2. Оцінка рівня організації управління персоналом підприємства

3. Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління продуктивною діяльністю персоналу підприємства

Рекомендації щодо удос-коналення організації управління персоналом підприємства

29

Управління мотивацією та обґрунтування напрямків її удосконалення на підприємстві

Дослідження методичних підходів щодо обґрунту-вання мотиваційного механізму та розробка рекомендацій з удосконалення мотивації персоналу  підприємства

Організаційно-методичне забезпечення  мотивації персоналу на підприємстві

Процес економічної оцінки результатів труда персоналу підприємства

1. Вивчення теоретичних засад формування мотиваційного механізму  продуктивної діяльності персоналу

2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удоско-налення системи мотивації персоналу підприємства

Рекомендації щодо удосконалення системи мотивації персоналу підприємства