Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”

Страницы работы

Содержание работы

Характеристика Тематики консультаційного проекту

слухачів програми „Українська ініциатива”

Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

Напрямок „Стратегічне планування розвитку підприємства”

1

Формування стратегії розвитку підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку підприємства

Організаційно-методичне забезпечення стратегічного планування розвитку підприємства

Процес стратегічного розвитку підприємства

1.  Вивчення й узагальнення теоретичних засад стратегічного планування розвитку підприємства

2.  Оцінка стратегічних позицій підприємства

3.  Стратегічне планування розвитку підприємства

Основні положення стратегії розвитку підприємства

2

Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства

Узагальнення теоретичних засад стратегічного управління потенціалом підприємства та розробка рекомендацій щодо формування стратегії розвитку потенціалу

Закономірності формування потенціалу підприємства, форми і методи стратегічного планування розвитку потенціалу

Процес формування та використання потенціалу підприємства

1.  Вивчення теоретичних основ стратегічного управління потенціалом підприємства.

2.  Оцінка потенціалу підприємства

3.  Формування стратегії розвитку потенціалу підприємств

Основні положення стратегії розвитку потенціалу підприємства

3

Оцінка потенціалу підприємства та розробка рекомендацій щодо його удосконалення

Вивчення й узагальнення методичних підходів щодо оцінки потенціалу та розробка пропозицій з удосконалення формування і оцінки потенціалу підприємства

Організаційно-методичне забезпечення формування та оцінки потенціалу підприємства

Процес формування потенціалу підприємства

1.  Дослідження економічної сутності та складових потенціалу підприємства

2.  Економічна діагностика потенціалу підприємства

3.  Розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичного забезпечення оцінки потенціалу підприємства

Рекомендації щодо прове-дення оцінки потенціалу підприємства; пропозиції щодо удоско-налення потенціалу

4

Формування конкурентної стратегії підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії підприємства

Закономірності формування конкурентних переваг підприємства, форми і методи стратегічного планування конку-рентоспроможності

Процес формування конкурентних переваг підприємства

1.  Узагальнення теоретичних підходів щодо стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства

2.  Оцінка стратегічних конкурентних позицій підприємства

3.  Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства

Основні положення конкурентної стратегії підприємства


Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

Напрямок „Управління інноваційною та інвестиційною діяльністю підприємства”

5

Формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегічного планування інновацій та інвестицій на підприємстві

Організаційно-методичне забезпечення стратегічного планування інновацій та інвестицій на підприємстві

Процес інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

1.  Вивчення теоретичних основ стратегічного планування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

2.  Аналіз стану та передумов розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

3.  Обґрунтування вибору інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства

Основні положення стратегії інноваційно-інвестиційної підприємства

6

Економічне обґрунтування і оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Вивчення й узагальнення методичних підходів щодо оцінки ефективності та розробка рекомендацій щодо удосконалення економічного обґрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Форми та методи оцінки ефективності при економічному обґрунтуванні  інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Процес інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

1. Дослідження теоретичних основ планування та оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

2. Аналіз стану інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

3. Оцінка ефективності проекту розвитку стану інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

Економічне обґрунтування проекту розвитку стану інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

7

Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

Дослідження теоретичних основ прийняття управлінських рішень в сфері інновацій та розробка заходів щодо удосконалення організа-ційно-методичного за-безпечення інноваційно-інвестиційного процесу

Організаційно-методичне забезпечення прийняття економічних рішень в сфері інновацій та інвестицій на підприємстві

Процес прийняття управлінських рішень в сфері інновацій та інвестицій

1.  Узагальнення теоретичних підходів щодо обґрунтування управлінських рішень в сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (ІІД)

2.  Оцінка стану та організаційного рівня управління ІІД підприємства

3.  Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

Рекомендації щодо удоско-налення організації та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

8

Економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційного проекту на підприємстві

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо реалізації інноваційно-інвестиційного проекту на підприємстві

Форми і методи планування інвестиційного забезпечення  інноваційних проектів на підприємстві

Процес планування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

1.  Вивчення теоретичних основ планування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

2.  Оцінка інвестиційних потреб підприємства в забезпеченні реалізації інноваційних проектів

3.  Розробка проекту розвитку інноваційної діяльності підприємства

Техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту на підприємстві

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
181 Kb
Скачали:
0