Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 2


Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

Напрямок „Планування і контроль діяльності підприємства”

9

Формування системи планування і контролю діяльності підприємства

Теоретичне обґрунтування структури та розробка рекомендацій щодо розбудови системи планування і контролю діяльності підприємства

Організаційно-методичне забезпечення планового процесу на підприємстві

Управлінський процес планування та контролю діяльності підприємства

1.  Дослідження теоретичних і методичних підходів щодо формування системи планування і контролю діяльності підприємства

2.  Аналіз планової діяльності підприємства

3.  Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи планування і контролю діяльності підприємства

Рекомендації щодо удосконалення організації планування та системи планів підприємства

10

Удосконалення методики планування і контролю діяльності підприємства

Теоретичне обґрунтування

та розробка рекомендацій

з удосконалення організаційно-методичного забезпечення планово-контрольної роботи на підприємстві

Форми та методи планування та контролю діяльності підприємства

Управлінський процес планування та контролю діяльності підприємства

1. Вивчення методичних засад планування і контролю діяльності підприємства

2. Аналіз організаційно-методичного забезпечення планово-контрольного процесу на підприємстві

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення методики планування і контролю діяльності підприємства

Рекомендації щодо удосконалення методики планування та системи планів підприємства

11

Планування і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо удосконалення системи планування і контролю діяльності структурних підрозділів (СП) підприємства

Організаційно-методичне забезпечення планування і контролю діяльності СП підприємства

Процес планування і контролю діяльності СП підприємства

1. Узагальнення теоретичних підходів щодо управлінського регулювання діяльності СП підприємства

2. Дослідження системи планування і контролю діяльності СП підприємства

3. Розробка рекомендацій  щодо удосконалення планування і контролю діяльності СП підприємства

Рекомендації щодо  удосконалення системи планів СП підприємства

Напрямок „Організація маркетингової діяльності підприємства”

12

Формування маркетингової стратегії підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії підприємства

Закономірності, форми і методи стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства

Процес формування і використання ринкового потенціалу в маркетинговій діяльності підприємства

1. Вивчення теоретичних і методичних підходів щодо стратегічного планування діяльності підприємства

2. Аналіз маркетингової діяльності та оцінка ринкового потенціалу підприємства

3. Стратегічне планування маркетингової стратегії підприємства

Основні положення маркетингової стратегії підприємства