Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 9

Найменування приміщень

Одиниця виміру

Потрібно по нормах

Фактично

 % забезпечення

1.Гардеробні

місць/м2

113/146,9

180/201

153/156

2.Душові

шт/м2

10/13

15/40

150/300

3.Умивальники

кран/м2

55/18,2

55/18

100/98,2

4.убиральні

шт.

16

19

118

5.Приміщення для особистої гігієни жінки

шт/м2

1/15

1/17

100/115

У результаті чіткого виконання робітниками правил техніки безпеки, а також забезпечення адміністрацією сприятливих умов праці, у IV кварталі 2003 року в цеху №73 професійних захворювань серед працівників не відзначено.

У цеху устаткування розташоване відповідно до технологічного процесу, його розміщення строго дотримане і відповідає нормам технічного проектування. На деяких дільницях верстати розташовані паралельно, відстань між ними дорівнює 2,5-3 м., що дозволяє вільно переміщати деталі транспортними засобами. Між верстатами знаходяться спиці, що дозволяють переміщати деталі з одного робочого місця на інше. Маються піднімальні механізми.

Для створення безпечних умов праці цехом передбачені пристрої, що виключають можливість випадкового проникнення людини в небезпечну зону.

Всі обертові частини верстатів і механізмів закриваються глухими кожухами, щільно прикріпленими до нерухомої частини верстата. На окремих верстатах поставлені екрани, що ізолюють зону обробки. Усі захисні огородження відповідають вимогам надійності, безпеки і зручності в експлуатації. При роботі на верстатах, що не можуть бути забезпечені огородженнями, робітників постачають засобами індивідуального захисту: захисні окуляри, маски, щитки.

Адміністрація цеху здійснює інструктаж працюючих по техніці безпеки. Інструктаж буває:

1)  вступний - проводиться інженером по охороні праці;

2)  первинний проводиться майстром, що знайомить робітників з робочим місцем і умовами праці;

3)  позаплановий - проводиться у випадку порушення техніки безпеки;

4)  поточний - проводиться щодня майстром.

У IV кварталі 2003 року в цеху не було нещасливих випадків. Це свідчить про дотримання робітниками цеху правил техніки безпеки.

По нормах технологічного проектування цех відноситься до категорії Д, ступінь вогнестійкості будинку - 3.

Як уже було згадано, одним із джерел пожежної небезпеки є фарбувальна дільниця. Серед інших джерел можна виділити можливість самозаймання дрантя. Щоб уникнути пожежі, використана дрантя збирається в спеціальний контейнер і вивозяться на смітник, а відходи емульсії здаються на нафтобазу.

При необхідності безпечної евакуації працівників з виробничого і допоміжного приміщень передбачені наступні евакуаційні виходи. Для ділянки № 1 у причілку будинку розташовані ворота № 1. Для дільниці № 2 - вихід через ворота № 2. Для працівників відділів цеху - вихід через службові сходи цеху.

У цеху мається пожежна сигналізація. Також установлені щити пожежної безпеки. На них маються: лопата для піску, два цебра, багор, вогнегасник хімічний пінний ручної марки ОХП-10. Під щитом розташовується шухляда з піском (0,5x0,5x1). У цеху організована добровільна пожежна дружина (ДПД), в обов'язки якої входить спостереження за виконанням правил пожежної безпеки.

У цеху значення запыленности не відповідає необхідним нормам. Тому, зробимо розрахунок вентиляції. Повітрообмін у приміщенні визначається по формулі (3.8):

G=W/(Куд - Кпр.),                                                                                           (3.8)

де: G - необхідний повітрообмін, м3/година;

W- кількість шкідливих речовин, що надходять у повітря робочої зони;

КуД - концентрація шкідливих речовин у повітрі, що видаляється;

Кпр - концентрація шкідливих речовин у приточном повітрі.

G = 391697 / (3,4 - 1,2) - 178044 м3/година.

Отже, у цеху потрібна вентиляційна установка продуктивністю 178044 м/годину.