Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 8

3.5. Характеристика й аналіз стану охорони праці і техніки безпеки

Складально-іспитовий цех № 73 знаходиться на території ВАТ "ТУРБОАТОМ". Він розташований в окремомубудинку. Проектування цеху проводилося відповідно до санітарних норм. Загальна площа цеху дорівнює 34480 м2. З них 28720 м доводиться на виробничу площу, а 5760 м2 на служби цеху і побутові приміщення. Висота приміщення дорівнює 30 м. Площа, що доводиться на одного працівника, складає 5,5 м", що задовольняє вимогам санітарних норм, у яких найменше припустиме значення площі приміщення на одного працюючого складає 4,5 м2. Висота побутових приміщень дорівнює 3 м.

Цех відноситься до класу приміщень з підвищеною небезпекою поразки електричним струмом, тому що в ньому струмопровідні підлоги.

Багато робіт становлять пожежну небезпеку. Наприклад, візьмемо ділянку фарбування, де ведуться фарбувальні роботи. Щоб забезпечити безпека робітників необхідно лакофарбові матеріали і розчинники розміщати у визначених місцях і в герметичних ємкістях. Також, необхідно два рази на місяць робити очищення воздухоотводів витяжної вентиляції.

У цеху відповідальність за виконання заходів щодо охорони праці покладена на начальника цеху, а на дільницях - на майстрів. Кожен робітник проходить інструктаж на робочому місці.

Основними вимогами при проектуванні цеху являються запобігання забруднення повітряного басейну, ґрунту, забезпечення виконання нормативів по припустимих рівнях шумоутворення й іншим шкідливим факторам.

Цех освітлюється природним і штучним світлом. Природне освітлення використовується в денний час доби через вікна. Штучне застосовується при недостатньому природному освітленні й у темний час доби. Тому що в цеху висота стель дуже висока, у ньому застосовують світильники концентрованого світлорозподілу. На деяких робочих місцях використовуються лампи накалювання.

Таблиця 3.13

Санітарно-гігієнічні умови праці в робочій зоні цеху № 73

Параметр

Факт. значення

Норматив за Дст чи СН245-71

Відповідність нормам

1.Шум,дБ

78-80

80(ДСТ 121.004-83)

відповідає

2.Освітленість загальна,лк

320

300(СНиП 11-4-79)

відповідає

3.Загазованість,мг/м3

відповідає

окис азоту

0,015

(ДСТ 121.005-88)

відповідає

окис вуглецю

0,018

(ДСТ 121.005-88

відповідає

4.Запыленность і вид пилу,мг/м3

пил чавунна

4,6-6,3

ПДК 6,0

не відповідає

пил абразивна

4,8-6,4

ПДК 6,0

не відповідає

пил металева

4,2-6,2

ПДК 6,0

не відповідає

5.Температура повітря в цеху,0С

узимку

16-18

17-19 (ДСТ 121.005-88)

відповідає

улітку

22-24

20-22(ДСТ 121.005-88)

відповідає

6.Відносна вологість,%

узимку

50-60

40-60(ДСТ 121.005-88)

відповідає

улітку

40-50

40-60(ДСТ 121.005-88)

відповідає

7.Швидкість руху повітря,м/с

0,18-0,23

0,2-0,3(ДСТ121.005-88)

відповідає

Устаткування в цеху пофарбовано в зелений колір, а стіни - у голубий. Ці кольори були підібрані з урахуванням природного освітлення і фізіологічного впливу кольору на людину.

Велика увага приділяється чистоті і порядку на робочому місці. Відходи виробництва убираються самим робітником у спеціальну тару, а потім перевозяться на базу переробки.

У побутових приміщеннях мається кімната особистої гігієни жінок. Функціонує буфет, де робітники можуть пообідати.

Таблиця 3.14

Забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями цеху № 73