Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 3

У результаті проведених розрахунків собівартість механічної обробки правого стакану до впровадження верстата 1К282 складала 10,91 грн., а собівартість механічної обробки правого стакану після впровадження верстата 1К282 склала 0,357 грн.

Розрахуємо економічний ефект (Е1) від введення в експлуатацію нового верстата по наступній формулі (3.4):

Е1=(З1-З2)x n,                                                                                              (3.4)

де З1 – технологічна собівартість до впровадження устаткування;

З2 – технологічна собівартість після впровадження устаткування;

n – річна програма випуску деталей, шт.

Е1=(10,91 – 9,357) × 20000 = 31060 грн.

Зміна собівартості на одну деталь складе 1,553 грн., а на 20000 деталей відбудеться зниження собівартості на 31060 грн.

Це, у свою чергу, говорить про те, що впровадження токарно-вертикального верстата 1К282 приведе до того, що підприємство зможе одержати додаткового прибутку. Таким чином, у цеху необхідно використовувати даний верстат.

3.3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві

Підприємствам, що постійно прагнуть до підвищення якості товарів і послуг, варто регулярно аналізувати стан основних функцій маркетингу, фінансового положення, закупівельної політики, НДДКР і т.п., щоб переконатися в тім, що вони готові, у разі потреби, пристосується до постійно мінливих обставин існування. Кожна з областей діяльності повинна постійно піддаватися систематизованій перевірці з метою внесення змін у випадку виникнення необхідності. Маркетинг – одна з таких областей діяльності підприємства. Сьогодні підприємство переглядає питання збереження, чи розширення звуження менеджменту торгової марки. Легше розглянути, оцінити і вивчити діяльність відділу маркетингу за допомогою маркетингового контролю.

У даній роботі пропонується зробити перевірку якості і дати оцінку маркетингової діяльності ВАТ "ТУРБОАТОМ" по 15-ти показниках.

Маркетингова перевірка починається з класифікації всієї маркетингової діяльності по 15-ти показниках. По кожному з них виставляються окуляри від 0 до 100.

 Наступний крок – визначити, по якому з показників, що грають для підприємства головну роль, воно повинно домогтися максимально високого бала, який менш важливий і який є незначним. Оцінюючи кожний з 15 - ти показників з погляду їхньої важливості для підприємства і даної області діяльності, одержуємо відповідь на питання: які маркетингові заходи вимагають термінового удосконалення, а які можуть почекати . Далі підприємство складає "календар удосконалення", де докладно описується, у якому порядку повинні проводитися заходу щодо поліпшення відділу маркетингу, і нарешті, 2 фахівця з відділу маркетингу

завдання – провести в життя заходу для усунення недоліків.

Далі представлений процес маркетингового контролю:

Кожна з областей маркетингової діяльності оцінюється за допомогою питання які задаються вищому керівництву. Однак, роблячи висновки про роботу підприємства, маркетолог  повинний покладатися тільки на керівників. Він вивчає документацію, плани та інші конкретні дані.

Процедура постановки балів заснована на визначенні п'яти рівнів маркетингової діяльності:

критичний (0-15 очок);

зухвалі побоювання (16 - 35 очок);

середній (36 - 65 очок);

задовільний (66 - 85 очок);

приголомшливий (86 - 100 очок).

Фахівці з відділу маркетингу після вивчення даних підбивають підсумок і виставляють бали за кожний з показників.

Визначення, який саме показник є найбільш важливим, чи навпаки, не представляє особливого інтересу, виробляється відділом маркетингу і керівництвом підприємства спільно. Воно вплине на складання календаря, відповідно до якого будуть вноситися удосконалення в систему роботи відділу маркетингу.

Оцінка діяльності маркетингової служби ВАТ "ТУРБОАТОМ" приведена в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Оцінка організації маркетингової діяльності ВАТ "ТУРБОАТОМ"