Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 4

Окремі критерії

визначення ефект.

маркетингової

діяльності

Критичне

положення

0-15

балів

Викликаюче

побоювання

16-35

балів

Середнє

36 -65

балів

Задовільне

66-85 балів

Приголомшливе

86 - 100 балів

1

2

3

4

5

6

1 мети стратегії

маркетингу

30

2 аналіз

маркетингового

клімату

36

3. цільова

сегментація

40

4. Диференціація

і позиціонування

50

5. Керування

ціноутворенням

35

Продовження табл. 3.5

1

2

3

4

5

6

6. Керування

рекламою

20

7. Зв'язку з

громадськістю

25

8. Керування

просуванням

18

9. Прямий

маркетинг

20

10. Керування

розподілу

(каналами)

35

11. Розробка

нових каналів

40

12. Системи

маркетингових

досліджень

30

13. Керування

збутом

36

14. Реалізація

маркетингових

заходів

20

15. Організація

маркетингу

18

З табл. 3.5 видно, що середній бал складає 30,2. Це свідчить про те, що маркетинг на підприємстві знаходиться на рівні нижче середнього. Тільки кілька видів діяльності оцінені середньо, більшість показників оцінені як зухвалі побоювання.

Виходячи з цього необхідно скласти розклад, відповідно до якого підприємство буде вживати заходів по підвищенню ефективності своєї маркетингової діяльності.

Для виконання необхідних заходів рекомендується призначити два чоловіки. У їхню задачу повинне входить упровадження планів по поліпшенню діяльності в намічений термін.

Визначаємо витрати і значення удосконалення кожного з ключових видів діяльності. Потім складаємо "календар удосконалення маркетингової діяльності" і призначається відповідальний за проведення необхідних заходів.

Щоб спланувати свою подальшу діяльність, менеджери зобов'язані обмірковувати й аналізувати, що уже відбулося, що відбувається в даний момент і що може відбутися. Вони повинні вирішити, якими будуть їхні цілі, скільки буде потрібно часу для їхнього досягнення і які потрібно буде ужити заходів, якщо не удасться досягти цілі. Таким чином, планування є складовою частиною роботи служби маркетингу.

Підприємство повинне готувати плани маркетингу для кожної з ведучих областей маркетингової діяльності.

Далі пропонується комплекс планів маркетингу ВАТ "ТУРБОАТОМ" (мал. 3.1).

 


Мал. 3.1.  Комплекс планів маркетингу.

Усі плани повинні бути синхронізовані. Вони не можуть бути складені незалежно друг від друга. Отже, фахівцям, що відповідають за той чи інший сегмент ринку, потрібна інформація з питань планування випуску продукції і планування географічного ринку для того, щоб вони могли виробляти стратегію для своїх сегментів. Плани маркетингу повинні бути простими і суттєвими.

Кожен план маркетингу повинний містити наступні розділи:

аналіз ситуації;

мети і задачі маркетингу;

стратегії маркетингу;

план заходів;

контроль.

Розглянемо кожний з цих розділів.

1. Аналіз ситуації містить у собі чотири компоненти: