Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 2

У результаті об'єднання двох операцій, упровадження нового обладнання, відбудеться зміна трудомісткості робіт з механічної обробки правого стакану. Існуюча та очікувана зміна трудомісткості робіт з механічної обробки даної деталі наведені у табл.3.1, та 3.2.

Таблиця 3.1

Трудомісткість операції 005 та 010 до впровадження станку 1К282

№ операції

Найменування операції

Час на виробництво, хв.

005

Токарна

0,702

010

Токарно-гвинторізна

0,733

Разом

1,435

Таблиця 3.2

Трудомісткість операції 005 після впровадження станку 1К282

№ Операції

Найменування операції

Час на виробництво, хв.

005

Токарна

0,650

У результаті проведених розрахунків вийшло, що після впровадження нового обладнання відбудеться зниження трудомісткості робіт на 0,685 години.

Розрахуємо відсоток зниження трудомісткості робіт у результаті впровадження операції на верстату 1К282 по наступній формулі (3.1):

Б = 100 - (Тр2 / Тр1)×100,                                                                               (3.1)

де Тр1- трудомісткість робіт з механічної обробки деталі до впровадження устаткування 1К282;

Тр2 - трудомісткість робіт з механічної обробки деталі після впровадження устаткування 1К282.

Б = 100 - (0,75/1,435) × 100 = 55%

Показником, що визначає ефективність технологічного процесу, є продуктивність праці. Зріст продуктивності праці досягається за рахунок зниження трудомісткості робіт у механічної обробки деталей. Розрахунок зросту продуктивності праці (А) здійснюється за формулою (3.2):

А = (100 × Б)/(100 – Б),                                                                                  (3.2)

А = (100 × 55)/(100 – 55) = 122,2%

Відсоток зросту продуктивності праці, згідно проведених розрахунків, складе 22,2%.

Економічна ефективність упровадження нового токарського верстата визначається шляхом порівняння технологічної собівартості до його впровадження і після. Технологічна собівартість являє собою витрати на виконання всіх операцій технологічного процесу по виробництву конкретні деталі. Такі витрати виражаються в сумарному розмірі витрат на оплату праці робітників за виконання кожної операції.

Зарплата на виконання окремої операції розраховується по наступній формулі (3.3):

З=Тшт×ЧС/60,                                                                                                 (3.3)

де З – зарплата на виконання однієї операції, коп.;

ЧС – годинна ставка робочого відповідного розряду, коп.;

Тшт – норма часу на виконання операції, хв.

Для того, щоб розрахувати технологічну собівартість виготовлення осі до і після впровадження операції з використанням верстату 1К282 розрахуємо вартість операції, а результати зведемо в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Собівартість виконання операцій по механічній обробці деталі до впровадження заходу

№ операції

Розряд робітника

До впровадження операції

Тшт, мин

ЧС, коп

З, коп

005

3

0,702

1,98

1,39

010

3

0,733

1,98

1,45

015

4

0,989

2,18

2,1

020

3

0,692

1,98

1,37

025

3

0,810

1,98

1,6

030

2

2,31

1,3

3

035

040

045

РАЗОМ

10,91

Таблиця 3.4

Собівартість виконання операцій по механічній обробці деталі після впровадження заходу

№ операції

Розряд робітника

Після впровадження операції

Тшт., хв.

ЧС, коп.

З, коп.

005

3

0,650

1,98

1,287

010

4

0,989

2,18

2,1

015

3

0,692

1,98

1,37

020

3

0,81

1,98

1,6

025

2

2,31

1,3

3

030

031

035

040

РАЗОМ

9,357