Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 5

- виклад поточної маркетингової ситуації: процес планування починається з об'єктивної оцінки положення товару на ринку. Для цього необхідно вивчити статистичний звіт про продажі за останні роки, знати частку ринку, ціни, витрати, розміри прибутку і мати дані щодо діяльності конкурентів. Крім того, варто вивчити, які сили є рушійні в даному маркетинговому середовищі.

- SWOT аналіз  (сили, слабості, можливості і погрози). Тут менеджеру необхідно готувати два переліки: сильні і слабкі сторони (СС ), де він повинний перелічити головні достоїнства і недоліки товару; можливості і погрози (МП), де представити небезпеки і можливості,

які можуть виникнути перед товаром. СС описує фактори, що діють усередині підприємства; МП описує сили, що впливають на підприємство ззовні. Менеджеру необхідно почати з переліку МП. Список МП дає можливість визначити, на які проблеми і, навпаки, сильні сторони продукції варто звернути увагу в першу чергу.

- головні задачі і проблеми виробництва: тут необхідно аналізувати основні задачі виробництва, складати докладний перелік проблем і альтернатив, що стоять перед підприємством.

- ідеї на майбутнє: тут менеджер повинний з'єднувати основні ідеї відносно майбутнього товару.

2. Мети і задачі маркетингу. На даному етапі менеджер приділяє особливу увагу двом компонентам свого плану:

-  мети - менеджер повинний уявляти собі широкий діапазон цілей, що будуть стояти перед підприємством у дійсний період часу. Серед них можуть бути такі: розширення полючи діяльності, збільшення частки ринку, збільшення задоволеності покупців;

-  задачі якщо ми хочемо, щоб виділені нами мети були апаратом контролю і прогресу, їх варто привести у відповідність з розумними задачами. Так, ціль " збільшити частку ринку " може бути перетворена в задачу, що звучить у такий спосіб: "до кінця даного фінансового року збільшити частку ринку з 20 до 25 %".

3. Вибір стратегії. Тепер менеджеру необхідно приступити до вироблення стратегії, що допоможе у виконанні поставлених підприємством задач.

4. План заходів. Менеджер повинний переводити задачі і стратегії маркетингу в конкретні програми дій з урахуванням календарного часу. Усі плани повинні бути зв'язані безпосередньо з діяльністю підприємства. Іншими словами, необхідно установити терміни рекламної кампанії, стимулювання збуту, участь у промислових виставках, тендерах і початку продажу нового товару. Це містить у собі розподіл обов'язком між окремими що служать і організацію контролю.

5. Контроль. Розділ містить у собі опис механізму, що допоможе підприємству з'ясувати, чи є дії, передбачені планом, ефективними з погляду виконання поставлених задач.

У сучасних умовах особливу значимість здобуває планування, організація і контроль маркетингу на підприємстві. Менеджерам необхідно звернути увагу на процедуру маркетингового планування, у якій особливе місце займає правильна постановка цілей і задач, вибір стратегії, розробка плану заходів і контроль за їх виконанням.

Пропонований план маркетингових заходів на ВАТ "ТУРБОАТОМ" приведений табл. 3.6.

Таблиця 3.6

План маркетингових заходів на ВАТ "ТУРБОАТОМ".

Найменування заходів

Терміни

проведення

Відповідальний

1. Щорічне вивчення ринку енергетичного устаткування

щорічно

Керівник

служби маркетингу

2. Розробка і застосування системи знижок великим замовникам на вартість продукції

щорічно

Нач. планового

відділу

3. Регулярна участь у виставках, тендерах

постійно

Керівник

служби маркетингу

4. Ініціювати проведення незалежних експертиз по якості продукції ВАТ "ТУРБОАТОМ" з наступною інформацією її результатів замовників.

1 раз у рік

Нач. відділу

технічного

контролю

5. Регулярно обновляти і доводити до

зведення вже існуючих і потенційних замовників буклети й інші рекламні матеріали

Регулярно по

мері

необхідності

Керівник

служби маркетингу

6. Поміщати інформацію про діяльність

ВАТ "Турбоатом" у спеціалізованих

друкованих виданнях.

систематично

Керівник

служби маркетингу

7. Зробити рекламний ролик і в ньому коротко показати процес виробництва енергоустаткування і розповісти про переваги підприємства

Раз у півріччя

Керівник

служби маркетингу