Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 7

3. Початкові інвестиції у проект $110000. Грошові потоки обраховані так:

Рік       Грошовий потік       

1          $30000           

2          $40000           

3          $20000           

4          $40000           

5          $50000           

Застосуйте метод ЧТВ, ставку дисконта 12% і визначте, чи прийнятний проект.

4. Візьміть дані з третього завдання і визначте індекс прибутковості проекту. Поясніть результат.

5. Протягом 7 років щорічні грошові потоки проекту становлять $7000. Початкові інвестиції $28500. Яка ВСД проекту?

124

б. Компанії АБВ належить вибрати 1-й чи 2-й проект. Проекти мають такі грошові потоки:

Рік       Грошовий потік       

            Проект 1         Проект 2        

1          $11000            0         

2          $11000            0         

3          $11000            0         

4          $11000            0         

5          $11000            $68000           

Початкові інвестиції проектів 1 і 2 становлять $24000. З допомогою методів ЧТВ і ВСД визначте, який проект пріоритетніший. Візьміть ставку дисконта 10%.

7. З допомогою методу підбору визначте приблизну ВСД таких грошових потоків:

Рік       Грошовий потік       

1          $780   

2          $190   

3          $390   

Чи прийнятний цей проект, якщо гранична ставка 14%, а початкові інвестиції $1200?

8. З допомогою індекса прибутковості порівняйте такі можливі інвестиції та опишіть їхні показники прибутковості:

(в доларах)          

Інвестиції              Початкові інвестиції           Теперішня вартість            

А            $100000 $120000

Б             $150000 $180000

В             $200000 $220000

Г             $400000 $320000

д             $10000   $30000  

Е             $280000 $305000

9. Скористайтесь даними з восьмого завдання і розставте наведені проекти за їх чистою теперішньою вартістю.

125

ВІДПОВІДІ

основні поняття

1. Позитивне значення ЧТВ означає, що проект прибутковий. Отож проекти з позитивними значеннями ЧТВ треба прийняти.

2. Причини того, що ВСД і ЧТВ можуть дати протилежні результати, такі: різна величина та тривалість проектів, різна структура грошових потоків та помилкові припущення про ставки реінвестицій. Щоб уникнути суперечності, ставки дисконта та реінвестицій повинні бути реалістичні.

3. Показники ЧТВ та ВСД дають однакову відповідь щодо схвалення чи відхилення проекту, але вони можуть дати різні пріоритети схвалених проектів.

4. Показник ЧТВ, бо він враховує зміну вартості грошей з часом.

5. Показник ЧТВ, бо він не зачіпає проблем різних ставок та ставок реінвестицій.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Середні чисті доходи =

Середні інвестиції =

Середня ставка доходу =

2. Через 3 роки лише $12000 з $14000 початкових інвестицій окупляться. Отже, проект неприйнятний.

3. Чиста теперішня вартість -= теперішня вартість - початкові інвестиції.

Теперішня вартість = $30000 х 0,8929 + $40000 х 0,7972 + $20000 x

0,7118 + $40000 х 0,6355 + $50000 х 0,5674 = $126701.

Чиста теперішня вартість = $126701 - $110000 = $16701.

ЧТВ позитивна, отже, проект прийнятний.

4. ІП = ТВ (теперішня вартість) =

Початкові інвеспшції

Проект прийнятний, бо ІП > І

5.   

Таблиця процентних факторів теперішньої вартості анюїтету (PVIFA) проти 7 років показує, що ВСД дорівнює приблизно 16%.

6. ЧТВ проекту 1 = $11000 х (PVIFA) - $24000 =

   10% 5

= $11000 х 3,791 - $24000 = $17701

ЧТВ проекту 2 = $68000 х (PVIFA) - $24000 = 10%5

126

= $68000 x 0,650 - $24000 = $20200

Отже, проект 2 привабливіший.

7. ТВ за ставки 10% = $780 x 0,9091 +   $190 x 0,8264 + $390 x

0,7513- $1,159.

ВСД близько 10%. Отже, проект неприйнятний.

8.

Пріоритет      Проект            ІП       

1          Д         3         

2          A, B     1,2      

3          Г          1,1      

4          Е          1,08    

5          В         0,80    

Проект В не можна приймати, бо його ІП менший за 1,0. Решта проектів прийнятна, бо їхні ІП більші за 1,0.

9.

Пріоритет      Проект            ЧТВ   

1          Б          $30000           

2          А,В,Д  $20000           

3          Б          $25000           

4          Г          -$80000