Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 3

Рік          Грошовий потік                   РVIFза 10%                          Теперішня вартість для кожного року            

1             $6000     x             0,909      =             $5455    

2             $4000     x             0,826      =             $3304    

3             $3000     x             0,751      =             $2253    

4             $2000     x             0,683      =             $1366    

Теперішня вартість всього грошового потоку проекту    =          $12378           

2. Щоб мати чисту теперішню вартість $3378, віднімемо початкові інвестиції $9000 від суми $12378.

3. Проект рекомендується компанії АБВ, бо значення його чистої теперішньої вартості позитивне.

ПЕРЕВАГИ І ВАДИ

Методика визначення чистої теперішньої вартості має три основні переваги. Перша: всі розрахунки ведуться виходячи з грошових потоків, а не з чистих доходів. Грошові потоки (чисті доходи + аморти-

116

зація) враховують амортизаційні відрахування як джерело коштів. Це важливо тому, що амортизаційні відрахування не є витратами "готівки" того року, в якому нараховується знос. На відміну від бухгалтерського обліку, фінанси мають справу з грошовими потоками, а не з чистими доходами. Отож ця методика, на відміну від середньої ставки доходу, відповідає сучасній фінансовій теорії.

Друга: методика ЧТВ, на відміну від двох згаданих вище методів, враховує зміну вартості грошей з часом. Чим більше впливає час на вартість грошей, тим вища дисконтна ставка. Простіше кажучи, якщо грошовий доход проекту з середнім рівнем ризику дисконтується під 10%, проект з вищим ризиком слід дисконтувати за вищою ставкою, ніж 10%. Отже, зміна вартості грошей з часом для проекту віддзеркалюється в дисконтній ставці, яку дуже ретельно має вибрати фінансист. Загалом дисконтна ставка тяжіє до росту, якщо позики обмежені і очікується підвищення процентів за позики.

Третя: ухвалюючи проекти лише з позитивним значенням ЧТВ, компанія буде нарощувати свій капітал за рахунок цих проектів. Приріст капіталу компанії — це, фактично, підвищення цін акцій компанії, або ж збагачення акційників. Отже, ця методика оцінки доцільності інвестицій має, врешті, працювати на збагачення власників компанії. З огляду на те, що завданням сучасних фінансів є постійне збагачення акційників, методику ЧТВ слід вважати найсучаснішим засобом оцінки доцільності інвестицій.

Проте ця методика має і певні вади. Вона передбачає, що менеджери можуть детально прогнозувати грошові потоки на наступні роки. Насправді ж, що далі певна дата, то важче оцінити майбутні грошові потоки. На них впливають обсяги продажу продукції, ціна робочої сили, матеріалів, накладні витрати, проценти за позику, уподобання споживачів, урядова політика, демографічні зміни і т.ін. Переоцінка або недооцінка майбутніх грошових потоків може спричинитись до схвалення проекту, який слід було б відхилити, і навпаки. До того ж метод ЧТВ, як правило, передбачає, що дисконтна ставка незмінна вподовж усього періоду реалізації проекту. У попередньому прикладі ви дисконтували грошові потоки за всі 4 роки під 10%, але ж ставка 10% для всіх чотирьох років може бути і неточною. Насправді дисконтна ставка, як і процентна, змінюється з року в рік. Можливість реінвестувати майбутні грошові потоки, майбутні процентні ставки, вартість залучення нового капіталу — все це може вплинути на дисконт. Можна запропонувати інші вирішення цієї проблему - про-гнозувати річні процентні ставки, потім за цими ставками дисконтувати грошовий доход за кожен рік. Непогане рішення, але ж погодьтесь, імовірність процентних ставок на наступні 5 або 10 років така ж, як і при підкиданні вгору монети 5 або 10 разів! Та, попри ці вади, методи-ка ЧТВ є найкращою для оцінки доцільності інвестицій.

117

ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)

Індекс прибутковості, або ІП, — це метод, що порівнює теперішню вартість майбутніх грошових потоків з початковими інвестиціями. Отже, ІП — це відношення теперішньої вартості до початкових інвестицій у проект:

ІП =                   ТВ               

          Початкові інвестицїї