Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 5

2. Зазирніть до таблиці теперішньої вартості анюїтету і знайдіть дисконтну ставку, що відповідає числу років і цифрі, яку отримали на 1-му етапі. Визначена ставка і є ВСД проекту.

Для проектів,які мають різні річні грошові потоки, процедура підрахунків складніша. Іншими словами, грошові потоки слід дисконтувати за різними ставками доти, доки не знайдете ставку, за якої теперішня вартість дорівнюватиме початковим інвестиціям. На практиці ВСД з різними грошовими потоками легко визначаються на комп'ютері. Цифровий приклад допоможе легко зрозуміти процедуру ручного вирахування.

Приклад: Вирахування ВСД з різними грошовими потоками.

Завдання: Компанія розглядає можливість інвестицій, які дають протягом   3-х років відповідно такі грошові потоки: $1000, $4000 і $5000. Початкові інвестиції становлять $7650. Чи можна затвердити цей проект, якщо гранична ставка 11 %?

Розв'язок: Тепер ви маєте зрозуміти, що грошові потоки від проекту не є анюїтет. А тому не можна використовувати таблицю теперішньої вартості анюїтету. Замість цього слід окремо дисконтувати кожен грошовий потік. Починаючи, скажімо, з 10%, визначимо теперішню вартість грошових потоків за 3 роки і потім додамо їх величини.

Рік          Грошовий потік (а)             Процентний фактор теперішньої вартості за 10% (б)   Теперішня вартість грошового потоку (а х б)   

1             $1000     0,909      $909      

2             $4000     0,826      $3304    

3             $5000     0,751      $3755    

Всього теперішньої вартості:          $7,968

Наведені підрахунки показують, що сума значень теперішньої вартості грошових потоків за 3 роки дорівнює $7968, а це більше за початкові інвестиції — $7650. Отож слід підвищити ставку дисконта, Щоб одержати значення теперішньої вартості, що дорівнює початковим інвестиціям. Пам'ятайте, у розділі 3 теперішня вартість падає, коли ставка дисконта росте. Візьмемо ставку 12%.

120

Рік          Грошовий потік    Процентний фактор теперішньої вартості за 12%         Теперішня вартість грошового потоку   

1             $1000     0,893      $893      

2             $4000     0,797      $3188    

3             $5000     0,712      $3560    

Всього теперішньої вартості           $7641 

Ви бачите, що за дисконтної ставки 12% теперішня вартість майбутніх грошових потоків майже дорівнює початковим інвестиціям $7650. Це свідчить про те, що ВСД проекту дуже близьке до 12%. Зважаючи на те, що гранична ставка для затвердження проекту 11%, а ВСД становить приблизно 12%, проект можна прийняти.

ПЕРЕВАГИ І ВАДИ

Практика засвідчує, що показником ВСД користуються частіше, ніж ЧТВ. Причина, мабуть, у тому, що показник ВСД прямий, як ССД, але він базується на грошових потоках і враховує зміну вартості грошей з часом, як і ЧТВ. Іншими словами, легка й зрозуміла методика ВСД водночас позбавлена тих вад, що є в ССД і періоді окупності, які ігнорують зміну вартості грошей з часом.

Головна проблема показника ВСД та, що він часто дає нереальні ставки доходу. Візьмемо граничну ставку 11%, а ВСД вирахувана — 40%. Чи має це означати, що менеджерам слід негайно схвалити проект, бо ВСД 40%? Ні! 40% ВСД припускає, що фірма може реінвестувати майбутні грошові доходи під 40%. Якщо досвід і економічна ситуація вказують на те, що 40% — нереальна ставка для майбутніх реінвестицій, то ВСД підозріла. Кажучи по-простому, ВСД 40% — це забагато, щоб бути правдою! Отже, якщо вирахуване значення ВСД не дає помірковану ставку реінвестиції майбутніх грошових потоків, його не слід вважати мірилом прийнятності чи неприйнятності проекту. Інша проблема показника ВСД у тому, що він може дати різні ставки доходу. Візьмемо дві ставки дисконта (дві ВСД), за яких теперішня вартість дорівнює початковим інвестиціям. Яку ставку слід застосувати у такому випадку для порівняння з граничною ставкою? Мета цього питання не в тому, щоб переглянути випадки, де є різні значення ВСД. Мета в тому, аби ви засвоїли, що показник ВСД, попри його популярність у бізнесі, таїть значно більше проблем, ніж те може уявити практик.

121

ЧОМУ МЕТОДИ ЧТВ І ВСД ЧАСОМ

ВИБИРАЮТЬ РІЗНІ ПРОЕКТИ

Коли порівнюються два проекти, застосування ЧТВ і ВСД може дати різні результати. Проект, схвалений за ЧТВ, може бути відхилений за ВСД.