Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику

Страницы работы

Содержание работы

7.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ: БЕЗ РИЗИКУ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Середня ставка доходу (ССД) — відношення середніх чистих доходів до середніх інвестицій.

Внутрішня ставка доходу (ВСД)— ставка дисконта, за якої чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) — теперішня вартість майбутніх грошових потоків від проекту мінус початкові інвестиції в проект. Період окупності — час, за який відшкодовуються початкові інвестиції в проект.

Індекс прибутковості (ІП) — відношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків від проекту до початкових інвестицій на проект.

Оцінка доцільності інвестицій пов'язана з методами оцінки порівняння та відбору проектів, щоб одержати максимальні доходи і якнайбільше збагатити акційників. Максимальний доход вимірюється прибутком, а максимальний достаток відбивається на ціні акцій.

У цьому розділі розглядається кілька основних технічних засобів оцінки доцільності інвестицій. Деякі засоби спрямовані на доход (прибуток), тоді як інші підкреслюють ціну акцій. Всі засоби, які розглядаються у цьому розділі, базуються на припущенні, що ризик, чи непевність, не є основною проблемою для фахівців, які приймають рішення.

СЕРЕДНЯ СТАВКА ДОХОДУ (ССД)

Визначення середньої ставки доходу — це простий бухгалтерський засіб, який показує прибутковість проекту. Цей метод оцінки доцільності інвестицій, напевне, найдавніший у бізнесі. Основна його ідея в тому, щоб порівняти чисті доходи з початковою вартістю проекту шляхом додавання всіх майбутніх чистих доходів і ділення цієї суми на суму середніх інвестицій.

Приклад: Визначення середньої ставки доходу.

112

Завдання: Припустимо, що на наступні 4 роки сподіваються відповідно таких чистих доходів: $10000, $15000, $20000 та $30000. Визначте середню ставку доходу, якщо початкові інвестиції становлять $100000.

Розв'язок: Середня ставка доходуможе бути вирахувана так:

1. Середній чистий доход =

2. Середні інвестиції =

3. Розділіть суму середнього чистого доходу $18750 на суму середніх інвестицій $50000 і одержите приблизно 37%. Для спрощення припускається, що початкові інвестиції амортизуються щорічно рівномірно. Тому можна скористатись коротким шляхом та розділити суму початкових інвестицій на 2, щоб вирахувати середні інвестиції. Для визначення середньої ставки доходу використовується така формула:

Середня ставка         +         Середні річні майбутні чисті доходи       

доходу (ССД)             Половина початкових інвестицій  

Запам'ятайте: хоч метод ССД і легкий для розуміння й роботи, його не рекомендують для фінансового аналізу. Чому ССД не рекомендують для фінансового аналізу?

1. ССД зовсім не враховує вартість грошей, пов'язану з часом.

2. ССД більше використовує балансові доходи, а не грошові потоки; методика цілком ігнорує амортизаційні відрахування як джерело грошового потоку.

3. Теперішня вартість обладнання, що замінюється, не враховується в середню ставку доходу. Зверніть увагу, що врахування ліквідаційної вартості цього обладнання може зменшити початкові інвестиції або підвищити грошовий потік у майбутньому. Отож теперішня ставка доходу буде занижена, якщо в підрахунках не зважати на ліквідаційну вартість.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Середня ставка доходу це дуже простий спосіб визначення прибутковості проекту, але він не враховує грошові потоки та зміну вартості грошей з часом.

ПЕРІОД ОКУПНОСТІ

Кількість років, за які відшкодовуються початкові інвестиції, становить період окупності. Якщо період окупності прийнятний для фірми, проект буде схвалено. Припустимо, що максимальний прийнятний для фірми пе-

113

ріод окупності — 4 роки. Хай протягом наступних шести рогів проект даватиме щорічний грошовий потік $20000, а його початкові інвестиції становлять $70000. Простий підрахунок показує, що за чотири роки проект дасть $80000 грошового потоку (4 роки х $20000 = $80000). Отже, проект треба схвалити, бо початкові інвестиції у проект окуповуються менше ніж за 4 роки.

Коли порівнюються два чи більше проектів, перевага надається проектам з коротшим періодом окупності. Проте ухвалені проекти не повинні перевищувати необхідний період окупності, який слід визначити заздалегідь. Пам'ятайте, що грошовий потік (чистий доход + амортизація), а не лише чистий доход, слід застосовувати для підрахунку періоду окупності. Іншими словами, головна різниця міх засобом і середньою ставкою доходу в тому, що чистий доход застосовують для вирахування середньої ставки доходу, тоді як грошовий потік слід застосовувати для визначення періоду окупності.

Приклад: Застосування періоду окупності для оцінки проекту.

Завдання: Компанія АБВ планує вкласти гроші в проект з початковими витратами $3700. За оцінками, проект має забезпечити стабільні грошові потоки за 1-й рік $1000; за 2-й — $2000, за 3-й — $1500 і за 4-й — $1000. Чи порекомендували б ви прийняти цей проект, якщо необхідний період окупності компанії становить 3 роки?

Розв'язок: Запишемо наведені дані ось у таку таблицю:

Рік       Грошовий потік       

1          $1000 

2          $2000 

Похожие материалы

Информация о работе