Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 6

Припустимо, що є два альтернативні проекти Х і У. Початкові інвестиції кожного становлять по $2500. Проект Х дає річні грошові потоки $500 протягом 10 років. Проект У має такі річні грошові потоки за той же період: $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900 та $1000. Скориставшись методом підбору, який було викладено раніше, визначимо, що ВСД проекту Х дорівнює 17%, а проекту У близько 13%. Проекту Х слід віддати перевагу, бо його ВСД на 4% вище за ВСД проекту У. Але що станеться, коли застосувати показник ЧТВ? А відповідь така, що рішення змінюватиметься залежно від вибраної ставки дисконта. Наприклад, за 5%-го дисконта проект У має вищу ЧТВ, ніж проект X. Але за дисконтної ставки 8% проект Х має перевагу, бо його ЧТВ вища. Цей цифровий матеріал наведено для того, щоб показати суттєву різницю: застосування ВСД завжди веде до відбору того самого проекту, тоді як відбір за ЧТВ залежить від вибраної дисконтної ставки.

ВЕЛИЧИНА ПРОЕКТУ І ЙОГО

ТРИВАЛІСТЬ

Є причини, через які показники ЧТВ та ВСД часом заходять у суперечність. Як виявилося, одна з таких причин — величина проекту та його тривалість. Проект на 10 років з початковими інвестиціями $100000 навряд чи можна порівняти з незначним трирічним проектом, що має вартість $10000. Швидше про великий проект можна сказати, що він складається з десяти малих проектів. Та якщо ви наполягаєте на застосуванні ВСД і ЧТВ для порівняння великого довгострокового проекту з малим короткостроковим проектом, не дивуйтесь, коли ці показники дадуть різні результати.

РІЗНІ ГРОШОВІ ПОТОКИ

Пам'ятайте, навіть два рівнотривалі проекти можуть мати різні грошові потоки за певні роки. Грошовий потік одного проекту може постійно зростати, а іншого — може зростати, падати, стабілізуватись або перейти у збитки. Ці два проекти мають різні грошові потоки, і якщо із застосуванням методу ЧТВ зміниться ставка дисконта, то, як наслідок, може змінитись пріоритетність проекту. Наприклад, за ставки 10% ЧТВ першого проекту вища, ніж другого. Та варто змінити ставку на 15%, і другий проект буде привабливішим.

122

КОЛИ ПОКАЗНИКИ ЧТВ І

ВСД НАДІЙНІ?

Загалом можна застосовувати і покладатись на обидва показники — ЧТВ і ВСД, якщо дотримуватись двох умов. Перша: коли проекти порівнюються за ЧТВ, то має бути вибрана дисконтна ставка, яка цілком вірогідно відбиває ризик кожного проекту. Нічого страшного, коли два проекти дисконтуються за різними ставками, бо один з них ризикованіший. Запам'ятайте, що результат за ЧТВ правильний настільки, наскільки правильно вибрано дисконтну ставку. Якщо ставка дисконта нереальна, рішення про схвалення чи відхилення певного проекту буде безпідставним і невмотивованим. Друга: коли застосовуєте показник ВСД, проект не слід схвалювати лише за його дуже високу ВСД. Менеджеру варто замислитись, чи можна буде утримати такий високий ВСД. Іншими словами, менеджеру належить проаналізувати минулі результати, теперішній стан справ і на перспективу, та й подивитись, чи є можливість реінвестувати грошові потоки за такої високої ВСД. Якщо фірма впевнена, що така ВСД реальна, проект можна схвалювати. Якщо ні, проект слід переглянути за допомогою показника ЧТВ, беручи реалістичнішу ставку дисконта.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Внутрішня ставка доходу (ВСД) це загальноприйнятий показник оцінки доцільності інвестицій. ВСД це ставка дисконта, за якої теперішня вартість передбачуваних грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям. Проте, застосовуючи ВСД, переконайтесь, що вирахувана ВСД не дуже відрізняється від реальних показників.

123

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Середня ставка доходу (ССД)

Гранична ставка

Внутрішня ставка доходу (ВСД) Максимальний доход

Максимальна вигода

Чиста теперішня вартість (ЧТВ)

Період окупності

Індекс прибутковості (ІП)

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Чисті доходи компанії на наступні три роки плануються відповідно такі: $12000, $13000 і $18000. Визначте середню ставку доходу, якщо початкові інвестиції становлять $80000. 2. Грошові потоки проектів обраховані так:

Рік       Грошовий потік       

1          $2000 

2          $4000 

3          $6000 

4          $5000 

5          $1000 

Початкові інвестиції у проект становлять $14000. Беручи необхідний період окупності для компанії 3 роки, визначте, чи прийнятний проект.