Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів, страница 8

Хоч ринок євродоларів обслуговує фінансові потреби як американських, так і європейських фірм, деякі вчені стверджують, що в сімдесятих роках він призвів до інфляції', яка вимірювалась цифрами в декілька десятків пунктів. Спекулятивне зростання ринку євродоларів призвело у той час до значного підвищення пропозиції грошей, що, в свою чергу, підвищило рівень цін як в країні, так і за кордоном. Хоч такі економічні міркування до певної міри мають сенс — щоб довести це, треба провести ретельне практичне дослідження.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Міжнародні фінансові ринки складаються з різних фінансових центрів по всьому світу. В них беруть участь уряди країн та міжнародні фірми, щоб залучати капітал або інвестувати гроші. Міжнародний ринок облігацій та ринок євродоларівце дві основні сторони цього ринку. Євродолари це долари США, які продаються за межами географічних кордонів Сполучених Штатів. Євродолари утворюються тоді, коли депозит переводиться за межі Сполучених Штатів і тримається в доларах США. Надходження євродоларів завжди залишається за банками Америки. Євродолари можуть розростатись, аж поки позики в євродоларах не конвертуються в інші валюти.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Дайте визначення багатонаціональної корпорації.

2. Наведіть кілька специфічних проблем у фірм. Що працюють в міжнародному оточенні.

3. Дайте визначення платіжного балансу та наведіть його основні рахунки.

4. Дайте визначення валютного опціону та поясніть основну різницю між опціоном та фючерним контрактом.

5. Що таке арбітраж?

6. Яка різниця між портфельними і прямими інвестиціями?

7. В якій формі в економіку надходить надвишок, що складається на загальному рахунку?

8. Який буде масимальний збиток або прибуток покупця опціону купівлі?

9. Який буде максимальний збиток або прибуток продавця опціону продажу?

10. У що обходиться захист від можливого падіння курсу валюти на ринку фючерних валютних операцій?

337

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Арбітраж

Ефективність ринку

Платіжний баланс

Багатонаціональна корпорація

Опціон купівлі

Загальний рахунок

Рахунок переміщення капіталу

Портфельні інвестиції

Поточний рахунок

Опціон продажу

Прямі інвестиції

Спеціальні права запозичення (СПЗ)

Євродолари

Рахунок послуг та інших нематеріальних активів

Фючерні операції з іноземною валютою

Опціони з іноземною валютою

Поточний ринок

Курс обміну іноземної валюти

Спред

Наперед визначена контрактом ціна опціону

Строкові угоди

Торговий рахунок

Географічний арбітраж

Ризик операції

Міжнародні облігації

Ризик трансляції

Міжнародна фірма

ВІДПОВІДІ

1. Багатонаціональна корпорація — це фірма, яка мас значні операції (як правило, 30% своєї загальної діяльності) за межами країни.

2. Деякі специфічні проблеми у фірм, що проводять міжнародні операції, — це коливання курсів іноземних валют, закони про оподаткування різних країн, політичні події за межами своєї країни та необхідність розуміти й поважати культуру іншої країни.

3. Звіт про платіжний баланс — це документ, який показує всі надходження та платежі країни за 1 рік відносно решти світу. Основні рахунки такі: торговий рахунок, поточний рахунок, рахунок послуг, рахунок переміщення капіталів та загальний рахунок.

4. Валютний опціон — це право (без обов'язку) купувати або продавати певну суму іноземної валюти за певним курсом до певної дати. У фючерних контрактах покупець зобов'язаний погасити рахунок, як визначено в контракті.

338

5. Арбітраж пов'язаний з використанням різниці цін на якийсь товар або валюту на двох ринках одночасно для того, щоб одержати прибуток.

6. Інвестиції у проект, що становлять більше 10% власності, є прямими інвестиціями. Інвестиції, які становлять менше 10% власності, є портфельними інвестиціями.

7. Надвишок загального рахунку може надходити у вигляді золота, іноземної валюти або СПЗ.

8. Максимальний можливий збиток покупця опціону купівлі — премія, що сплачується, коли купується опціон. Прибуток не обмежений.

9. Максимальний можливий збиток продавця опціону продажу — вартість самої валюти. Максимальний прибуток — це премія, яку одержують тоді, коли продається опціон.

10. Витрати на захист проти падіння валютного курсу на ринку за фючерних операцій складаються з різниці між поточними та майбутніми курсами. Можлива й така відповідь: різниця між дійсними фючерними цінами та поточним курсом.