Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів, страница 4

Курси валют відносно долара можна котирувати у два способи: як ціну іноземної валюти в доларах США або як ціну долара США в заявленій іноземній валюті. На міжбанківському ринку США курси більшості валют котируються в доларах США.

ІНСТРУМЕНТИ ВАЛЮТНОГО ОБМІНУ

Інструменти валютного обміну — це поточні операції, строкові угоди, фючерні операції та опціони. Крім того, корпорації користуються ще одним прийомом, щоб уникнути втрати валюти, — прямим обміном із закордонними партнерами по бізнесу. Точний механізм цього може бути різним і дуже складним, але принцип простий — замість того, щоб купувати та продавати валюту, корпорації знаходять іноземні компанії, які мають відповідні інтереси до корпорацій, і розробляють систему кредитування один для одного.

329

РИНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ринок поточних операцій встановлює поточну ціну окремих валют. Цей курс є основою для оцінки строкових угод, фючерних операцій та опціонів.

Поточні курси валют основних індустріальних країн визначаються пропозицією та попитом. Якщо пропонується зайва сума національної валюти (у порівнянні з попитом), вартість цієї валюти падатиме. І навпаки, якщо попит не певну валюту перевищує пропозицію, вартість такої валюти зростатиме.

Попит на товари та сировину країни відіграє основну роль у визначенні попиту на її валюту, а відтак і її курсу обміну. Іншими словами, платіжний баланс країни дуже впливає на вартість її валюти. Фактори, що впливають на рівень попиту на товари країни, включають в себе пропозицію її сировини, ефективність виробничих потужностей, кількість та кваліфікованість робітників, рівень цін на товари. Інвестиції у закордонні підприємства та фінансові активи також впливають на курс обміну. Якщо національні бізнесмени купують виробничі потужності в іншій країні, то попит на іноземну валюту в такій країні може зрости. Фіскальна та грошова політика уряду — це також важливі чинники курсів обміну, бо вони впливають на інфляцію, ставку процента й рівень доходів. Якщо різке підвищення пропозиції грошей не співпадає з порівняним приростом валового національного продукту (ВНП), можуть створитись умови для інфляції, яка зменшить вартість валюти.

На короткострокові курси валют впливають додаткові фактори, а тому, враховуючи складну взаємодію та непередбаченість цих факторів, прогнозувати короткострокові курси обміну дуже важко.

СТРОКОВІ УГОДИ

За строкових операцій продавець продає будь-яку визначену суму іноземної валюти за фіксованим курсом для передачі цієї валюти на певну дату в майбутньому. Курс обміну встановлюється) коли узгоджуються умови операції, як і за поточних операцій. Покупець та продавець визначають суму контракту в доларах, бо суми операцій не регламентуються. Дати передачі валюти за строкових операцій вираховуються по місяцях після поточної дати угоди. На практиці строкові терміни вираховуються після поточних, наприклад, 3 місяці строкової означає 3 місяці після поточної дати. Контракти, що передбачають передачу через 1 місяць, 3 місяці, б місяців, 9 місяців або 12 місяців, найпоширеніші, проте можна одержати контракти, що передбачають передачу основних валют більш як через рік. Для строкових угод, як правило, не потрібні аванси грошей до дати передачі валюти. Якщо є сумніви щодо кредитоспроможності клієнта, можна вимагати депозит готівкою або інший заклад.

330

ФЮЧЕРНІ ОПЕРАЦІЇ

Фючерні операції з іноземною валютою відрізняються від строко-вих операцій. Контрактні ціни фючерних операцій визначаються відкритими ринковими аукціонами. Розміри цвх контрактів також регламентовані. Кожен контракт на купівлю німецької марки становить 125000 марок, на англійський фунт стерлінгів 25000 фунтів стерлінгів. Кохен контракт на купівлю канадських доларів становить 100000 канадських доларів, кохен контракт на купівлю японських йен становить 12500000 йен, на купівлю швейцарських франків — 125000 швейцарських франків. Крім того, дати передачі валюти регламентовані.