Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів, страница 5

На Міжнародному грошовому ринку (МГР) активно діє ринок фю-черних операцій з кількома основними валютами. Фючерні контракти відрізняються від строкових контрактів тим, що операції проводяться через Розрахункову палату. Розрахункова палата стає покупцем для кожного продавця та продавцем для кожного покупця на ринку фю-черних операцій. А тому продавець не дбає про кредитоспроможність іншої сторони, і всі умови фючерного контракту про операції з валютою можна виконати значно легше, ніж за контракту про строкові операції. Більшість фючерних контрактів потім втрачають силу, і справа не доходить до передачі валюти через те, що контракти перепродаються, переоформляються тощо. Якщо передача і стаеться, її процедура схожа на ту, яку використовують на міжбанківському ринку.

ОПЦІОНИ

Опціони на іноземну валюту дають покупцеві право, але не обов'язок, купувати чи продавати суму валюти за визначену ціну на дату або до дати закінчення дії опціону. Право купувати валюту відоме як опціон покупця, вправо продавати — як опціон продавця. Дві сторони контракту опціону на валютні операції — це покупець опціону і продавець опціону. Час, визначений для виконання контрактів опціону в іноземній валюті, обмежується кількома тижнями або одним місяцем. Цей тип опціонів є різновидом строкових валютних контрактів. Існує два типи валютних опціонів — опціони покупця і опціони продавця. Опціон покупця дає право купувати, опціон продавця дає право продавати.

ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ В ОПЕРАЦІЯХ З ОПЦІОНАМИ

ПРИДБАННЯ ОПЦІОНУ КУПІВЛІ

Інвеститор, який гадає, що ціна або курс іноземної валюти зросте, може виявити бажання купити опціон покупця. Коли курс іноземної валюти підвищується, власник опціону купівлі може отримати капітальний доход. Якщо курс іноземної валюти падає, втрачається

331

тільки премія. Покупець такого опціону сплатив лише премію продав-цеві опціону, отож с шанс — одержати значний доход на інвестіції тоді, коли ціпа іноземної валюти значно зростає.

На малюнку 18-1 показано, що покупець опціону має збиток, акцій дорівнює сплаченій премії, до того моменту, поки курс обміну не підніметься вище визначеної контрактом опціону ціни. Коли курс обміну перевищить визначену опціоном ціну або курс валюти настільки, щоб покрити премію, прибуток покупця опціону купівлі буде нульовий. Якщо курс валюти буде підвищуватись далі, покупець опціону матиме прибуток.

ПРОДАЖ ОПЦІОНУ КУПІВЛІ

Спекулянт, який очікує, що курс іноземної валюти впаде, може виявити бажання продати опціон купівлі. Прибуток продавцяопціону

332

купівлі зображується на графіку протилежно прибутку покупця опціону купівлі. Прибуток обмежений премією, яку можна одержати від покупця оцціону,ризик не обмежений нічим. (Див. мал. 18-2).

ПРИДБАННЯ ОПЦІОНУ ПРОДАЖУ

Покупець опціону продажу, як і продавець опціону купівлі, має надію, що курс іноземної валюти впаде. Але, на відміну від продавця опціону купівлі, покупець втрачає мало (лише премію), коли курс іноземної валюти зростає. Якщо ціна іноземної валюти впаде, прибуток власника опціону продажу не може бути вищий за суму, що залежить від визначеної контрактом опціону ціни та обсягом самого контракту.

ПРОДАЖ ОПЦІОНУ ПРОДАЖУ

Інвеститор, який відчуває, що курс іноземної валюти виросте, має вибір - купити опціон купівлі або продати опціон продажу. Якщо курс іноземної валюти зростає, продавець опціону продажу одержує прибуток, не вищий за премію опціону.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

У валютних операціях валюта однієї країни купується або продається за валюту іншої країни. У розпорядженні торговців іноземною валютою такі інструменти: поточні опе-рацй, строкові угоди, фючерні операції та опціони. Ринок поточних операцій встановлює поточну ціну окремої валюти. На ринку строкових операцій продавець продає певну суму іноземної валюти за визначеним курсом для передачі на певну дату в майбутньому. Ринок фючерних операцій це організований ринок, на якому ціни визначаються відкритим аукціоном. Валютні опціони передають власникові право (але не обов'язок) купувати або продавати визначену суму валюти за визначеним курсом до закінчення дії опціону.

РИНОК ФЮЧЕРНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ