Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів, страница 2

Таблиця 18-1. Країна: Парсленд. Баланс платежів за 1985 рік

(У мільйонах Р)       

Експорт товарів        + 100              

Імпорт товарів           -80                  

Торговий рахунок                 +20P   

Експорт послуг та інших нематеріальних активів           +40                 

Імпорт послуг та інших нематеріальних активів  -10                  

Рахунок послуг                     +30     

Поточний рахунок                +50Р   

Експорт довгострокового капіталу +20                 

Імпорт довгострокового капіталу   -40                  

Експорт портфельних інвестицій та іншого короткострокового капіталу        +30                 

Імпорт портфельнихінвестицій та іншого короткострокового капіталу           -20                  

Рахунок переміщення капіталу                  -10      

Загальний рахунок               +40Р   

Приплив іноземної валюти             -30      

Приплив золота                     -10      

Загальний приплив коштів              -40?    

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

Поточний рахунок — це алгебраїчна сума торгового рахунку і рахунку послуг. Вони об'єднуються, отож негативне сальдо торгового рахунку може повністю перекрити надвишок на рахунку послуг. На-

326

приклад, негативне сальдо торгового рахунку на суму $100 і надвишок на рахунку послуг $100 дають нульове значення на поточному рахунку. У випадку з Парслендом торговий рахунок та рахунок послуг мають позитивне сальдо, отже, залишок поточного рахунку на суму 50 мільйонів Р одержано шляхом додавання 20 мільйонів Р з торгового рахунку та ЗО мільйонів Р з рахунку послуг.

РАХУНОК ПЕРЕМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ

Рахунок переміщення капіталу показує чистий приплив та відплив різних капіталів, таких, як прямі інвестиції та портфельні інвестиції. Прямі інвестиції становлять понад 10% інвестицій в економіку інших країн. Якщо частка власника в іноземному проекті становить менше 10%, то це називається портфельною інвестицією. Наприклад, якщо компанія "Дженерал Моторз" вкладає 40% у проект вартістю 100 мільйонів доларів для виробництва автомобілів у Бразілії, рахунок переміщення капіталу у балансі платежів Сполучених Штатів показав би відплив 40 мільйонів доларів у формі прямих інвестицій за кордон. Водночас рахунок переміщення капіталу відображав би портфельні інвестиції на $1000000, якби громадяни США купили бразільські акції на суму, що становить 1% від вартості проекіу. Капітал також може імпортуватись або експортуватись через коротко- або довгострокові позики між країнами. Французькі корпорації можуть використати ринок США для випуску облігацій, американські та японські фірми можуть залучати кошти на швейцарських фінансових ринках і так далі. Всі ці операції з позиками показуються на рахунку переміщення капіталу платіжного балансу кожної країни. Позики у інших країн дають приплив коштів, тоді як надання позик створює відплив коштів у платіжному балансі країни, яка іх надає.

ЗАГАЛЬНИЙ РАХУНОК

Загальний рахунок — це сума всіх рахунків у платіжному балансі. У спрощеному вигляді загальний рахунок є сумою поточного рахунку і різних рахунків переміщення капіталу. Наприклад, у Парслевду на загальному рахунку -"-40 Р, що виводяться з надвишку 50 Р на поточному рахунку та 10 Р дефіциту на рахунку переміщення капіталу. Загальний рахунок покаже приплив і відплив коштів внаслідок різних короткострокових та довгострокових операцій країни з іншими країнами світу. За таблицею 18-1, Парсленд одержує свій надвишок на загальний рахунок іноземною валютою і золотом. А точніше, Парсленд одержав ЗО Р іноземною валютою та І О Р золотом, що дало 40 Р надвишку на її загальному рахунку. Зверніть увагу на те, що надвишок на загальному рахунку завжди дорівнює загальному припливу коштів) а дефіцит загального рахунку завжди дорівнює загальному відпливу коштів. Приплив і відплив коштів може бути іноземною валютою, золотом або спеціальним правом запозичення (СПЗ).

327

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ (СПЗ)