Конспект книги "Фінанси". Розділ 18. Основи міжнародних фінансів, страница 7

Арбітраж можливий тоді, коли існує тимчасова різниця цін між двома ринками одночасно. Арбітраж також можливий, якщо існує різниця між процентними ставками двох країн та різниця між поточним курсом та фючерним курсом валют. Міжнародний грошовий ринок (МГР) у Чікаго це активний ринок, на якому купуються і продаються контракти на пере-дачу в майбутньому іноземної валюти.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ

Термін "міжнародні фінансові ринки" стосується різних фінансових установ по всьому світу. В цих установах беруть участь багатонаціональні фірми та уряди країн, щоб позичати кошти або х інвестувати власні надлишки коштів. Два основні фінансові ринки — це ринок євродолара (Євроринок) та міжнародний ринок облігацій (Єв-робонд).

ЄВРОРИНОК

Ринок євродолара пропонує короткострокові та середньострокові позики у доларах США. Дата погашення позик у євродоларах, як правило, не більше 5 років. За визначенням, євродолари — це долари США, що продаються поза межами США. Ринок євродоларів є альтернативою національним банкам щодо фінансування операцій міжнародних фірм. Замість того, щоб скористатись послугами комерційних банків у Сполучених Штатах, американська фірма може дешевше і легше позичити долари за межами країни, аби фінансувати свої закордонні та національні філії. Позики на Євроринку стали дуже поширені, бо банківська процедура не контролюється

335

національними урядами, а кредити гнучкі і часом дешевші за позики з Америці. Такі гнучкі та досить дешеві умови надання позик інколи пояснюються більшою наявністю коштів та більшою ефективністю Євроринку порівняно з банківською системою Америки.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

Якщо Євроринок має справу з короткостроковими і середньостро-ковими позиками, то міжнародний ринок облігацій надає позичальнику кошти на довгий термін за межами його країни. Наприклад, фірма у Бразілії може випустити довгострокові облігації у доларах США в Європейських країнах. Такі облігації, випущені в основних валютах за межами країни-позичальника, називають міжнародними облігаціями, або Єврооблігафями.

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ЄВРОДОЛАРИ

Євродолари утворюються, коли власники депозитів у Сполучених Штатах переводять свої депозити за межі країни і тримають їх у доларах США. Припустимо, що корпорація АБВ у Нью-Йорку вирішує перевести $50000 із Сігібанку, що у Нью-Йорку, до Вестмінстерського банку в Лондоні. Якщо цей депозит тримається у доларах США, корпорація стає власником 50000 євродоларів. А внаслідок цього Вестмінстерський банк у Лондоні стає винен корпорації АБВ, а СМ-банк винен Вестмінстерському банку. Зверніть увагу на те, що євродолари, незважаючи на те, що ними торгують за межами Сполучених Штатів, виходять з банку саме цієї країни.

Іншою рисою євродоларів є те, що вони можуть постійно створювати кредитні ресурси. Для ілюстрації припускаємо, що Вестмінстерсь-кнй банк у Лондоні може позичити 50000 євродоларів, які він одержав (у попередньому прикладі), фірмі з Великобританії або за її межами. Нехай фірма, яка бере в борг, розташована у Франції і вирішує тримати позику в формі депозиту у банку "Кредит Лайне" в Парижі. А у Сполучених Штатах Сітібанк стає боржником не Вестмінстерского банку, а банку "Кредит Лайне".

Доки депозити тримаються в доларах США, євродолари можуть безмежно зростати у вигляді нових позик. Це пояснюється тим, що європейським банкам не треба дотримуватись правил щодо регулювання та підтримки резервів. Відсутність потреби підтримувати резерви може стати основною причиною значного приросту кредитів у євродоларах за останнє десятиріччя.  Ринок євродоларів започаткований у кінці сорокових років, після Другої світової війни. Багато вчених гадають, що Радянський Союз та уряди Східної Європи були першими активними учасниками цього ринку. Радянський Союз розміщував свої доларові депозити у радянських банках в Європі, банки переправляли ті депозити у вигляді позик іншим банкам. Значне розширення ринку євродолара та міжнародного ринку облігацій почалося в середині сімдесятих років, коли американські та європейські комерційні банки почали агресивно на-

336

давати позики розвинутим країнам та країнам, що розвиваються, за рахунок депозггів країн ОПЕК.