Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт, страница 6

Після цього 2 монтери колії чіпляють пліті та виставляють їх по створах. Слідом за ними 7 монтерів колії розболчують стикові болти та знімають на­кладки.

Потім на ділянку заїжджає колієрозбиральний поїзд з локомотивом у голові, чо­тирма роликовими платформами для збирання інвентарних рейок та укладальним краном. Цей поїзд обслуговують 12 монтерів колії та 5 машиністів. Кран знімає інвентарні рейки з першої ланки і монтери колії заряджають пліті у полозки, вони ж зболчують початкові стики. Після цього виконується знімання і навантажен­ня інвентарних рейок та насування плітей поміж анкерами. У кінці пліті виконується розрядження полозків для насування плітей, зарядження полозків на другій парі плітей та продовжується робота колієрозбирального поїзда до кінця ділянки, там полозки розряджаються та робиться укладання рейкових рубок, а також зболчування кінцевих стиків. Потім 21 монтер колії встановлюють клеми скрі­плення типу КПП на кожній п'ятій шпалі. Після закінчення цієї роботи до них при­єднуються 6 монтерів колії і вже 27 монтерів  встановлюють клеми типу КПП на усіх інших шпалах. У цей же час 6 монтерів колії укладають тимчасовий переїзний настил.

На шостий день на першій ділянці виконуються остаточні опоряджувальні ро­боти. Спочатку 6 монтерів колії розбирають тимчасовий переїзний настил Одночасно починає роботу машина ВПР Duomatik 09-32, яка виконує су­цільне виправлення колії з підбиванням шпал (її обслуговують 4 машиністи). Слі­дом за нею 6 монтерів колії, що вивільнилися після розбирання настилу, проводять часткове підрізання баласту з-під підошви рейок.

Услід за ВПР Duomatik 09-32 на ділянку виїжджає опоряджувач баласту SSР-110, який обслуговують 4 машиністи, за ним — динамічний стабілізатор, який об­слуговують 3 машиністи. Стабілізатор виконує стабілізацію колії 2 рази. Після пер­шого разу він повертається холостим ходом до початку ділянки і здійснює стабілі­зацію колії другий раз. Монтери колії, що закінчили підрізання баласту, встановлюють заземлювачі опор контактної мережі, а після перерви вони ж вико­нують ремонт переїзду за допомогою автокрана, який обслуговує один машиніст.

3.3.5 Зварювання коротких плітей у довгі

Роботи із зварювання коротких плітей у довгі починаються на 9-й день, закін­чуються на 13-й день і ведуться щодня на двох сусідніх ділянках.

Розглянемо приклад зварювання двох плітей по кожній нитці. Роботи (мал. 6) виконує бригада з 12 монтерів колії.

Роботу починають 3 монтери колії, що разом з двома машиністами дрезини ДГК розвантажують припасовочні рейки без болтових отворів довжиною від 12,5 до 6 м. У рейок, з'єднаних накладками, потрібно відрізати кінці з отворами під болти та вварити замість них припасовочну рейку. На перших двох плітях це буде рейка до­вжиною 12,5 м. При чому на першій пліті буде відрізаний кінець довжиною 0,4 м, а на другій — 12,1 м. Після того як від 12,1 м відрізати кінець довжиною 0,4 м з отво­рами під болти, рейка довжиною 11,7 м може бути застосована як припасовочна на наступному стикові. Це буде продовжуватись до дев'ятого зварного стику, де дов­жина припасовочної рейки становитиме 6,1 м. Відрізок рейки, що залишився, буде відправлений на рейко-зварювальне підприємство, і для десятого зварного стику по­трібно буде застосувати припасовочну рейку довжиною 12,5 м і т.д. Таким чином, для зварювання на 10,5 км у середньому 15 плітей по обох нитках потрібно буде всьо­го 2 пари припасовочних рейок довжиною по 12,5 м та ще залишаться 2 рейки дов­жиною по 8,5 м, що можуть бути застосовані на інших перегонах.