Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт, страница 3

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

Шляховий майстер

    6

  2

   4

Сигналіст

    4

  –

   –

Телефоніст

    1

  –

   –

Провідник турного вагона

    7

          –

   –

Електрозварювальник

    4

  2

   2

Разом

   25

  –

   –

Усього в КМС на виконанні даного технологічного процесу задіяно 164 особи."

3.3  Організація робіт

Роботи з модернізації колії виконуються на перегоні довжиною 10,5 км, що за­кривається на 14 робочих днів, за сім етапів.

На першому етапі проводиться діагностика баластової призми й земляного по­лотна, проектно-вишукувальні роботи, розробка проекту, його узгодження й затвер­дження. Роботи виконуються заздалегідь, витрати праці на цей вид робіт даним тех­нологічним процесом не враховуються. Роботи з ліквідації складних деформацій зе­мляного полотна здійснюються за окремим проектом за рік до модернізації колії

Другий етап — підготовчий, який виконується за декілька тижнів до початку довготривалого «вікна». В окремі «вікна» пліті безстикової колії міняють на інвен­тарні рейки, а старопридатні пліті завантажують на спецсостав і вивозять на малодіяльні перегони для укладання й подальшої експлуатації. Роботи ведуться за типови­ми технологічними процесами. Витрати праці на ці роботи технологічним процесом враховані.

На виробничій базі, відповідно до типових технологічних процесів, виконують весь комплекс робіт з монтажу й ремонту рейко-шпальної решітки. Робота ведеться весь рік таким чином, щоб до початку ремонту було зібрано не менше як три чверті обсягу рейко-шпальної решітки. Вся старопридатна решітка ремонтується на базі КМС після закінчення монтажу нової решітки і укладається на малодіяльних пере­гонах після завершення довгострокового «вікна». Витрати праці на ці роботи техно­логічним процесом враховані.

Основні роботи виконуються на третьому, четвертому і п'ятому етапах.

На третьому етапі стара рейко-шпальна решітка з інвентарними рейками замі­нюється на нову за 7 днів на фронті робіт 1500 м щоденно.

На четвертому етапі виконується очищення баласту машиною RМ-80. Очищен­ня виконується за 7 днів щоденно в обсязі 1500 м.

На п'ятому етапі машина ВПО-3000 виконує виправлення колії після її очи­щення, машина Duomatik 09-32 робить суцільне виправлення та рихтування колії на прямих та кривих ділянках. Далі досипають щебінь на кінці шпал та здійснюють ос­таточне виправлення колії в плані й профілі машиною ВПР Duomatik 09-32, колія стабілізується динамічним стабілізатором DGS, а також проводиться очищення й ремонт водовідвідних споруд на всьому фронті робіт.

На шостому етапі на перегін привозяться нові пліті безстикової колії, здійсню­ється їх укладання, остаточне виправлення колії в плані й профілі, стабілізація, опо­рядження колії планувальником баласту SSР-110.

На сьомому етапі короткі пліті зварюються в довгі довжиною з перегін.

Заміна рейко-шпальної решітки й глибоке очищення баластного шару з опоря­джувальними роботами виконується на одному фронті довжиною 1500 м за три дні.

У перший день виконуються підготовчі роботи й роботи із заміни рейко-шпальної решітки.

3.3.1 Підготовчі роботи

За годину до закриття перегону на першій ділянці видається попередження про обмеження швидкості руху поїздів до 25 км/год. 4 монтери колії  та один машиніст розбирають постійний переїзний настил за допомогою автокрана, а 10 мо­нтерів колії  виконують часткове розбирання стиків, лишаючи по 2 болти у стику. Одночасно 10 монтерів колії  знімають стелажі покілометрового за­пасу і малі та великі колійні знаки.

         3.3.2 Основні роботи