Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт

Страницы работы

Содержание работы

3 Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт

3.1 Умови виконання робіт

 Модернізація колії здійснюється за декілька етапів на перегоні довжиною 10,5 км, що закривається на тривалий час.

Перший етап — проектно-вишукувальний, під час якого проводяться діагности­ка земляного полотна і баластової призми, дослідні роботи, розробка проекту.

Роботи з ліквідації складних деформацій земляного полотна виконуються за окремим проектом за рік до модернізації перегону і в даному технологічному про цесі не враховуються.

Другий етап — підготовчий, під час якого на всьому перегоні пліті безстикової колії заміняються інвентарними рейками довжиною 25 м, потім вивозяться на спец-составі для укладання на мало діяльних перегонах.

Третій етап — основний, під час якого стара рейко-шпальна решітка з інвентар­ними рейками замінюється на нову фронтами робіт по 1500 м. Роботи ведуться 7 днів підряд.

Четвертий етап — основний, під час якого баластова призма очищується маши­ною RМ-80. Ця робота починається наступного дня після заміни рейко-шпальної решітки. Для вивезення засмічувачів застосовується спецсостав.

П'ятий етап — основний, під час якого машина ВПО-3000 виконує виправлення колії після її очищення машиною КМ-80, а потім машина Duomatik 09-32 здійснює суцільне виправлення та рихтування колії. Далі досипається щебінь на кінці шпал та проводиться остаточне виправлення колії в плані й профілі машиною Duomatik 09— 32, перерозподіл баласту та опорядження баластової призми машиною 88Р-110, а також очищення й ремонт водовідвідних споруд на всьому фронті робіт.

Шостий етап — основний, під час якого на перегін привозяться нові рейкові пліті, виконується їх укладання, остаточне виправлення та опорядження колії.

Сьомий етап — заключний, під час якого короткі пліті безстикової колії зварю­ються у довгі розміром з перегін.

 Збирання нової, ремонт старої рейко-шпальної решітки виконуються на ви­робничій базі колійної машинної станції (КМС) відповідно до типових технологіч­них процесів. Витрати праці на ці роботи в даному технологічному процесі врахо­вуються. При цьому не менше як три чверті обсягу рейко-шпальної решітки повинно бути зібрано до початку робіт, а старопридатна решітка ремонтується та укладається на малодіяльних перегонах після завершення довгострокового «вікна».

 Основні роботи, що підлягають виконанню на 1 км колії:

— заміна рейко-шпальної решітки;

— зниження рівня головки рейки в середньому на 5 см;

— очищення щебеневого баласту об'ємом 1800 м3 від сміття;

— укладання в колію нового щебеневого баласту об'ємом 400 м3.

 Для забезпечення нормальної роботи машин під час підготовки ділянки до ремонту за габарит робочих органів техніки віддаляються всі перешкоди, що зава­жають її роботі.

 Рейко-шпальна решітка знімається й укладається ланками довжиною

25 м  колієукладальними кранами УК 25/9-18.

Щоб запобігти утворенню корит у баласті після роботи машини   RМ-80 і виникненню виплесків, машина КОМ-300 в день виконання основних робіт приби­рає засмічений щебінь за кінцями шпал з того боку, у який машина

RМ-80 зробить ухил шару очищеного щебеню. Видалений щебінь вивантажується в середину колії. Буртик баласту, залишений ротором КОМ-300, після знімання решітки прибираєть­ся бульдозером.

Під час розбирання рейко-шпальної решітки шпали, у яких відірваний один кінець, підв'язують до рейок дротом. Якщо немає такої можливості, шпали, що віді­рвалися, спеціально обладнаним бульдозером зсуваються на узбіччя, де їх прибира­ють за допомогою грейферного крана під час опоряджувальних робіт.

Колія на вісь і нормальні стикові зазори встановлюються під час укладання ланок. Нові ланки укладаються на баластову призму після проходу розпушувача та автогрейдера.

Очищення засміченого баласту виконується щебенеочисною машиною RМ-80 на глибину 0,45 м під шпалою із завантаженням засмічувачів у спеціальний состав, обладнаний поздовжніми транспортерами, з подальшим його вивантаженням в установлені місця. Машина RМ-80 влаштовує ухил поверхні зрізання 4%о у польовий бік для забезпечення відведення води.

Виправлення колії виконується :

— машинами ВПО-3000 і Duomatik 09-32 суцільно після роботи RМ-80;

— машиною Duomatik 09-32 суцільно після досипання нового щебеню на кінці шпал;

—  машиною Duomatik 09-32 суцільно після заміни інвентарних рейок на пліті безстикової колії.

Подовження й улаштування прямих вставок, поліпшення сполучення кри­вих, їх виправлення та збільшення радіуса відповідно до проекту виконуються під час укладання ланок колієукладальним краном та гідравлічним рихтувальником РГУ в місцях відступів у плані.

Після машин RМ-80, ВПО-3000 працює машина Duomatik 09-32, яка виконує рихтування прямих ділянок колії методом згладжування і рихтування кривих відпо­відно до розрахунків.

Новий баласт доставляється на місце робіт хопер-дозаторною вертушкою.Колія стабілізується динамічним стабілізатором DGS тричі після роботи машини Duomatik 09-32.Опоряджування баластової призми виконується планувальником баласту SSР-110 після суцільного підбивання колії машиною Duomatik 09-32.Планування узбіччя, укосів та очищення кюветів виконується стругом-снігоочисником, а в місцях перешкод для його роботи — машинами КОМ-300, ВНБ.Нагірні канави очищуються за допомогою екскаватора. Колійні знаки знімаються перед початком основних робіт і встановлюють­ся в заключній стадії опорядження смуги відводу.

Похожие материалы

Информация о работе