Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт, страница 4

 Для виконання робіт із заміни рейко-шпальної решітки на перегін першим відправляється господарчий поїзд з машиною КОМ-300; другим — господарчий по­їзд з машиною ЩОМ-4 та локомотивом у голові. Третім — колієрозбиральний поїзд з локомотивом у голові: чотиривісна платформа, обладнана електролебідкою, 24 чо­тиривісні платформи з роликовим транспортером, дві моторні платформи і колієук­ладальний кран УК 25/9-18 у хвості. Далі — колієукладальний поїзд, у голові якого знаходиться колієукладальний кран УК 25/9-18, після нього 24 чотиривісні платфо­рми, обладнані роликовим транспортером і завантажені пакетами нових ланок, дві моторні платформи і локомотив у хвості. За ним рухається машина ВПО—3000 з ло­комотивом у голові.

Після знімання напруги з контактної мережі 6 монтерів колії за допомогою торцевих ключів знімають заземлення. За ними починають роботу КОМ-300 і ЩОМ-4. КОМ-300, яку обслуговують 4 машиністи, прибирає засмічений щебінь за кінцями шпал з того боку, куди машина RМ-80 зробить ухил шару очищеного щебеню. Видалений машиною КОМ-300 щебінь вивантажується в середину колії. Потім ЩОМ-4, яку обслуговують 3 машиністи вириває решітку з баласту та продавлює кірку баласту в шпальні ящики. Після цього проїжджає головна частина колієрозбирального поїзда і 4 монтери колії  починають остаточне розболчування стиків. Цю роботу вони виконують до печатку роботи колієрозбирального поїзда, потім їх замінюють 2 монтери колії. Колієрозбиральний  поїзд з краном УК 25/9-18 розбирає рейко-шпальну решітку на ланки довжиною 25 м формує їх у пакети. Пакети переміщують на платформи й там закріп­люють. Роботу виконують 9 монтерів колії і 7 машиністів (УК та МПД). Ці ж монтери колії зв'язують відірвані з одного боку шпали дротом до рейок. Шпали, що повністю відірвалися, прибираються з колії бульдозером, обладнаним спеціальним при­строєм, який рухається за колієрозбиральним поїздом. Його обслуговує один машиніст. Далі бульдозер косим ножем планує щебеневу поверхню. Після цього виконується розпушення баласту розпушувачем на базі бульдозера. За ним прямує автогрейдер, що пла­нує поверхню баластової призми. Його обслуговує один машиніст.

Слідом колієукладальний кран УК 25/9-18 укладає нову рейко-шпальну решітку ланками довжиною 25 м. Роботу виконують 6 монтерів колії  і 8 машиністів (УЖ і МПД). Двоє з цих монтерів колії встановлюють нормальні стикові зазори. На перетяжці пакетів працюють 8 монтерів колії.

За головною частиною колієукладального поїзда 10 монтерів колії  знімають інвентарні стикувачі, установлюють накладки, стикові болти, зболчують стики електрогайковими ключами й поправляють шпали за позначками, а за ними 5 мон­терів колії рихтують колію. За хвостовою частиною колієукладального поїз­да працює машина ВПО-3000, яка своїми дозаторами підрізає забруднений баласт і згортає його на кінці шпал її обслуговують 7 машиністів.

Рубки на відводі готують 6 монтерів колії, що вивільнились після розбирання решітки. Закінчивши роботу, 4 монтери колії, які працювали з колієук­ладальним краном, встановлюють тимчасовий переїзний настил. На цьому роботи в перший день закінчуються.

 Очищення засміченого баластового шару виконується машиною  RМ-80 за один день на ділянці 1500 м.

Господарчий поїзд, призначений для очищення баластового шару, складається з щебенеочисної машини RМ-80 з одним хопер-дозатором у хвості та спецсостава для перевезення засмічувачів з локомотивом у голові. Спецсостав для перевезення засмічувачів, який обслуговують 2 машиністи, має 10 обладнаних транспортерами напіввагонів, транспортується окремим локомотивом і під час роботи може роз’єднуватися на дві частини по 5 напіввагонів. Перша частина може курсувати між місцем роботи RМ-80 і місцем, призначеним для розвантаження засмічувачів, яке повинно бути узгоджене з екологічними службами. Перед початком роботи машини RМ-80 4 монтери колії розбирають тимчасовий переїзний настил та закінчують готувати місце для зарядження машини. Машину RМ—80 у першу зміну обслуговують 5 машиністів та 4 монтери колії. У другу зміну машину обслуговують ті ж 5 машиністів та інші 4 монтери колії. Ці ж монтери колії допомагають розрядити машину. У кінці роботи з очищення баласту хопер-дозатор, що входить до складу господарчого поїзду, розвантажує баласт у місцях його нестачі (в основному в місцях зарядження й розрядження RМ-80). Чотири монтери колії укладають тимчасовий переїзний настил.