Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт, страница 7

Далі 3 монтери колії  приступають до розболчування стиків, знімання на­кладок і обрізування кінців плітей з болтовими отворами.

Одночасно з разболчуванням стиків, обрізанням кінців плітей з болтовими отворами 5 монтерів колії починають знімати клеми на кожних чотирьох шпалах з п'яти на ділянці вварювання припасовочних рейок і попереднього вигину плітей, укладають спеціальні підкладки-«лижі» в зоні вигину плітей. Для зручності установки зварювальних головок машиною ПРСМ і центрування рейок перед зва­рюванням 4 монтери колії  знімають із передстикових шпал клеми, нашпальні прокладки, вирізають баласт у шпальних ящиках там, де будуть розміщатися зварні стики, і здвигають шпали.

Знімання клем на ділянці довжиною 5 м і заміну відрізаних кінців пліті на припасовочну рейку виконують 12 монтерів колії. При цьому перший стик припасовочної рейки стикується з кінцем першої пліті, а другий заходить за стик другої пліті.

Після прибуття машини ПРСМ на місце робіт машиністи приводять її з транс­портного стану в робочий, після цього підготовляють кінці рейок, що підлягають зварюванню, і зварюють рейки в стиках №1 по обох нитках. Машину ПРСМ обслу­говують 3 машиністи.

Після закінчення зварювання стиків з них знімають ґрат, виконують їхню нор­малізацію й обробляють зварні шви по всьому периметру шліфувальним верстатом. У цей час 12 монтерів колії знімають клеми, що залишилися в зоні попере­днього вигину пліті. Далі розкріплену частину пліті вони піднімають над анкерами і згинають у горизонтальній площині, переміщаючи її по підкладках-„лижах". Вигин пліті закінчують, коли її кінець зійдеться з кінцем раніше привареної припасовочно рейки. Виконавши в такий спосіб стикування рейок у другому стику, монтери колі на припасовочних рейках встановлюють і закріплюють клеми, а ПРСМ, прибувши до нового місця робіт, зварює рейки в стиках №2 по обох нитках. Після закінченню зварювання стики обробляють так само, як і стики №1.

Відразу після закінчення зварювання рейок у стиках №2 10 монтерів колії  випрямляють залишкову кривизну і встановлюють пліті по обох нитках поміж анкерами.

Постановку клем через одну шпалу на ділянці вигину пліті виконують 10 мон­терів колії. Два монтери колії  засипають баластом шпальні ящики в зо­нах зварювання стиків №1 і 2 і виконують маркування стиків, а після пропуску ма­шини ПРСМ до наступного місця робіт разом з 10 монтерами колії закінчу­ють постановку клем на шпалах, що залишилися.

Слідом за монтерами колії на зварних стиках № 1 і 2 приступають до ро­боти 2 дефектоскопісти, які перевіряють якість зварювання стиків.

Закінчуються роботи зі зварювання плітей установкою на пристикових шпалах клем і нашпальних прокладок, знятих перед зварюванням. Роботу виконують 12 мо­нтерів колії.

Відомості витрат праці за технічними нормами на заміну інвентарних рейок ко­роткими плітями і на зварювання двох коротких плітей безстикової колії і припасовочної рейки по двох нитках наведені в табл. 2.3, 2.4.

Після закінчення заключних робіт керівник дає розпорядження занести в «Жур­нал обліку служби і температурного режиму плітей» основні параметри технології робіт (дата, температура рейки, довжина припасованої рейкової вставки, прийнятий запас на зварювання, величина залишкової стріли вигину).

Машина ПРСМ переїжджає до наступної ділянки і виконує роботи за описаною раніше технологією. Зварювання високоміцних ізостиків виконується так само, як і припасовочної рейки.

За поданою технологією в цей же день виконується зварювання наступних 4 плітей. З роботою вправляється одна машина ПРСМ.