Складання робочого технологічного процесу виконання колійних робіт, страница 2

Зайвий баласт біля опор контактної мережі та біля штучних споруд приби­рається за допомогою вакуумного навантажувача баласту. Він же влаштовує виходи з кюветів.

Нові рейкові пліті безстикової колії доставляються на перегін на рейковозному составі й після укладання зварюються у пліть довжиною з перегін методом попереднього вигину рейки. Роботи виконуються відповідно до «Технічних вказівок по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України».

Після виконання опоряджувальних робіт обов'язковим є пропуск рейкошліфувального поїзда для ліквідації початкових нерівностей на головках рейкових плітей.

До початку кожного робочого дня господарчі поїзди зосереджують на ста­нціях, що обмежують перегін. На перегін колійні машини й господарчі поїзди відправляють відповідно до «Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України» (ЦД/0001).

При виконанні робіт за даним технологічним процесом необхідно дотри­муватися положень «Правил технічної експлуатації залізниць України», «Інструкції із забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт та інших інстру­кцій, що регламентують проведення ремонту колії на залізницях України».

Після завершення робіт перегін відкривають для руху поїздів зі швидкістю 100 км/год. Рішення про підвищення швидкості більше 100 км/год приймає началь­ник дистанції колії і затверджує своїм наказом начальник залізниці.

3.2 Виробничий склад

Роботи з модернізації колії виконуються працівниками колійної машинної стан­ції із залученням до технологічного процесу монтерів колії та інших спеціалістів дис­танції колії і рейкозварювального підприємства та з використанням колійних машин Українського центру механізації колійних робіт. Працівники дистанцій енергозабезпе­чення і сигналізації та зв'язку виконують роботи в межах своїх повноважень.

Таблиця 3.1 Виробничий склад КМС:

Колійна колона №1 

40

ПД1

12

ПД2

8

ПД3

8

ПД4    

12

Колійна колона №2 (виробнича база)

39

Ланкозбиральний цех ПД5

19

Ланкозбиральний цех ІІД6  

20

Усього монтерів колії

79

Механізований цех колони №1

8

Бульдозери  (3 шт.)

3

 Розпушувач на базі бульдозера  

1

Автокран

1

Екскаватор

1

Автогрейдер

1

Колієремонтна летучка

1

Цех з обслуговування машин важкого типу

52

Продовження таблиці 3.1

1

2

КОМ-300

4

ЩОМ-4

6

Колієукладальний поїзд УК 25/9-18 (2 шт.)

10

RМ-80

5

ВПО-3000

7

ХДВ

2

ВПР Duomatik 09-32

4

DGS-62

3

SSР-110абоПБ

2

Грейферний кран

1

Струг-снігоочисник СС-1 або СС-1М

2

Вакуумний навантажувач баласту ВНБ

2

Спецсостав для перевезення засмічувачів (2 состави)

4

Усього машиністів

60

Підрозділ рейкозварювального поїзда (РЗП)

7

Спецсостав для перевезення плітей

2

ПРСМ

3

УСЬОГО по КМС

139

Окрім того потрібна самостійна бригада чисельністю відновлення закритих водовідвідних залізобетонних лотків.

Таблиця 3.2  Керівний і обслуговуючий персонал

Посада

Кількість

База

Перегін

Керівник робіт (начальник КМС або його заступники)

    1

  –

          –

Виконавець робіт

    2

  1

   1