Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 7

Сср.=С1×Кср.,

де С1 – часова тарифна ставка робочого 1 розряду.

Рц=Т×С1×Кср.

Оплата праці робітників колійного господарства

1.  Оплата праці монтерів колії по поточному утриманню колії.

2.  Оплата праці робочих по поточному утриманню штучних споруд і земляного полотна.

3.  Оплата праці робочих по охороні колії і чергових по переїзду.

4.  Оплата праці бригадирів по поточному утриманню колії і споруд.

5.  Оплата праці ІТР і службовців дистанції колії і КМС.

Д/з. стор.136-147

-1-

В дистанціях колії на роботах по поточному утриманню колії встановлена акордно-преміальна система оплати праці. Сутність її заключається в наступному: за кожною бригадою закріплюється певний ділянка колії для догляду за нею. Бригада зобов’язана на цій дільниці виконувати всі роботи для підтримки колії в технічно виправленому стані, тобто забезпечити безпечний і безперебійний рух поїздів зі встановленими швидкостями.

Кількісний склад бригади встановлюють по розрахунковому контингенту, який визначають встановленим порядком по діючим нормам витрат робочої сили на всю дільницю, яка закріплена за бригадою. З метою стимулювання підвищення продуктивності праці кількість робочих в бригаді може бути менше розрахункового контингенту на 15%.

Для бригади встановлюється певний фонд заробітної плати-акордна сума. Її розраховують по діючим нормам витрат фонду зарплати і встановлюють на весь розрахунковий контингент.

Розрахунковий контингент і акордну суму встановлює начальник дистанції колії, який видає бригаді наряд-завдання по формі ПУ-23.

За роботу по утриманню колії на ділянці в виправленому стані бригаді виплачується повна акордна сума.

Якщо ж на дільниці є кілометри з незадовільною оцінкою або кількість робочих в бригаді менше установленого мінімуму, то акордна сума зменшується пропорційно відсотку недовиконання об’єму робіт.

Крім акордної суми, робочим передбачена щомісячна премія за якісне утримання колії. Премія виплачується за рахунок фонду зарплати. Розмір премії залежить від оцінки стану колії: при відмінному стані виплачується до 35%, хорошому – до 30% і задовільному – до 20% акордного заробітку.

Премія не виплачується повністю, якщо на ділянці, яку обслуговує бригада, є хоча б 1км. з незадовільною оцінкою.

Документом, по якому проводиться планування і облік роботи колійної бригади по поточному утриманню колії, являється графік по поточному утриманню і оцінка стану колії і колійного обладнання (форма ПУ-74).

-2-

Для цих робочих установлена теж акордно-преміальна система. Бригада робочих повинна утримувати штучні споруди в виправленому стані у відповідності з ПТЕ і нормами утримання, установленими МКС.

Контингент бригади і акордну суму для бригади встановлюють по діючим нормам витрат робочої сили і фонду зарплати.

За роботу по утриманню штучних споруд у виправленому стані бригаді виплачується повна акордна сума. Якщо є хоча б один об’єкт з незадовільною оцінкою, то акордна сума виплачується не повністю.

Робочим виплачується премія за високоякісне утримання обслуговуючих об’єктів виконання місячних завдань по покращенню стану об’єктів. При відмінному стані виплачується до 35%, хорошому – до 30% і задовільному – до 20% заробітку.

-3-

Праця колійних обхідників і обхідників штучних споруд оплачується по почасово – преміальній системі. Місячні ставки зарплати цим робітникам встановлюють по єдиній шести розрядній сітці у відповідності з привласненим робітнику кваліфікаційним розрядом. Розряди кваліфікаційні установлюють по тарифно-кваліфікаційному довіднику робочих промислових і експлуатаційних підприємств залізничного транспорту.

Обхідникам і черговим по переїздам виплачується премія: обхідник до 25-30% за високу якість утримання прикріплених дільниць або споруд, а черговим по переїздам до 25% за утримання переїздів і їх пристроїв у виправленому стані. Обов’язковою умовою являється забезпечення безпеки руху поїздів на переїзді, колійному обході і або споруди.

-4-