Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 2

Операцією – називається частина робочого процесу неперервно здійснювана на одному робочому місці одним робочим або групою робочих і охоплює всі дії по виконанню даної операції від одного переходу до другого.

Д/З.    Класифікація виробничих процесів.

Структура виробничого процесу.

-3-

Технологічний процес – передбачає послідовність і способи виконання робочих процесів і операцій при раціональній розстановці по місцях і за часом робочих, машин і механізмів.

Трудовий процес – сукупність доцільно направлених дій виконавця, необхідних для здійснення технологічного процесу.

Для станочних робіт або для вивчення передових прийомів праці робоча операція може бути розподілена і по технологічній ознаці – на установки, переходи і проходи, а по трудовій ознаці – на комплекс трудових прийомів, трудовий прийом, трудова дія і трудовий рух.

Установка – це кожна зміна положення предмета праці на робочому місті в процесі виконання роботи.

Перехід – це частина операцій, яка виконується одним і тим же інструментом.

Прохід – це частина перехіда, яка виконується без зміни ріжучого інструмента, і режиму обробки.

Трудовий рух – це всяке однократне переміщення робочого органа виконавця із одного положення в друге, це дрібна частина операції, нероздільна в трудовому і технологічному відношеннях.

Трудова дія – це сукупність трудових рухів, які виконуються без перерви одним або декількома органами людини.

Декілька закінчених трудових дій, які мають загально цільове призначення, складають трудовий прийом .

Комплексом трудових прийомів – називається група закінчених трудових прийомів, які мають загально цільову направленість.

-4-

В технічному нормуванні, велике значення має тип виробництв, так як він визначає організацію праці на робочому місці, ступінь розділення праці, витрати робочого часу.

В масовому виробництві робочі місця призначаються для виконання однієї операції.

В серійному виробництві на робочому місці виконується декілька робот, періодично змінюючись через один і той же час.

В мілко серійному (одиночному) виробництві на робочих місцях виконується невеликі об’єми робіт, які повторюються через невеликий час.

До специфіки колійних робіт відносяться:

-  необхідність виконання деяких робіт тільки в заданий час – „вікно”;

-  виконання робіт на відкритій місцевості в усі пори року з урахуванням зміни фізичних властивостей і станом колії в залежності від пори року;

-  часті перерви в роботі для пропуску поїздів;

-  груповий (бригадний) спосіб виконання робіт.

Основи технічного нормування.

1. Бюджет і фонд робочого часу.

2. Класифікація затрат робочого часу.

3. Фотографія і хронометраж.

Д/З стор.107-120, самостійно схему-класифікація робочого часу виконавця стор.109, мал.3.11

-1-

Робочим часом називається встановлений законом період часу за спливанням якого робочий повинен виконувати доручену йому роботу.

Понаднормовий час – це час, необхідний для виконання роботи після закінчення робочого дня.

При вивченні робочого часу виявлялися втрати і резерви у використанні його протягом визначеного календарного часу, необхідної для виконання певної операції. У відповідності з цим розрізняють повно змінні втрати, внутризмінні і операційні.

Причину повно змінних втрат і ступінь використання календарного часу виявляють за аналізом використання бюджету робочого часу. Планування бюджету робочого часу починають з розрахунку фонду робочого часу на визначений календарний строк.(на 1 рік, квартал):

Рк=(Дк-Дп-Дв-Дпп)×8+Дпп×7,

де Дк – кількість календарних днів в розглядаємому періоді

Дв, Дп – кількість вихідних і святкових днів відповідно

Дпп – кількість передсвяткових днів із скороченою робочою зміною.

8 і 7 – тривалість робочого дня, які відповідають нормам встановленим трудовим законодавством при ніч. роботи у тиждень.

-2-

Робочий час виконавця і машини класифікується і вивчається за однорідними групами і категоріями. Класифікація являється одним із наступних прийомів технічного нормування.