Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 8

Бригадири по поточному утриманню колії і споруд можуть бути звільненими і незвільненими.

Звільнений бригадир виконує функції тільки бригадира.

Незвільнений являється членом бригади і виконує роботи разом з своєю бригадою, а в додатковий час веде огляд і контроль за станом колії.

Праця незвільненого бригадира оплачується по акордно-преміальній системі. За керівництво бригадою виплачується надбавка.

Праця звільненого бригадира оплачується по почасово-преміальній системі. Таким бригадирам виплачується премія за високоякісне виконання робіт по утриманню колії і споруд. Звільнені бригадири преміюються за ті ж показники і в тому ж порядку, що робочі, але розмір премій встановлений до 40% при відмінній оцінці колії, до 35% при хорошій і до 25% при задовільній. Приказом начальника дистанції колії бригадири можуть втратити премію повністю або частково на тих же умовах, що і члени бригади. За класність звільненим бригадирам встановлена доплата.

-5-

Для ІТР дистанції колії і КМС посадові оклади установлюють за типовою схемою ставок зарплати (місячний оклад). Для таких робітників, як начальники дистанції колії і КМС, їх заступники, начальники дільниць колії, начальники майстерень, посадові оклади установлюються в залежності від групи дистанції колії і КМС.

В залежності від об’єма робіт дистанції колії діляться на 4 групи.

Місячні оклади таких робітників, як технік, старший технік, нормувальник, інженери технічного відділу, не залежать від групи підприємства. Оклади інженерів і техніків залежать від їх кваліфікації.

Місячні оклади майстрів залежать від груп дільниць колії і околодків, які визначаються грузонавантаженістю головних колій:

І

ІІ

ІІІ

понад 25

понад 10

понад 10

Для дорожніх майстрів і виробників робіт в КМС установлюється також доплата за класність в розмірі до 20% окладу.

Керівним, інженерно-технічним робітникам і службовцям дистанції колії і КМС виплачується премія.

Оплата праці механіків і налагодників колійних машин і механізмів проводиться по почасово-преміальній системі. Премія виплачується за своєчасне і якісне виконання завдань.

Планування контингенту і фонду заробітної плати.

1.  Планування контингенту і фонду заробітної плати по нормам витрат робочої сили.

2.  Розрахунок потреб і планування кількості робочої сили по поточному утриманню колії.

Д/з.стор.171-180

-1-

В експлуатаційному штаті колійного господарства найбільша питома вага (до 75%) приходиться на робітників по поточному утриманню колії.

Явочний склад підприємства – це кількість людей, які щоденно виходять на роботу (сьогодні вишедших).

Списочний склад – це весь склад постійних робітників колективу підприємства і він більше явочного на число відсутніх за поважною причиною (відпустка, відрядження, відпустка без змісту, по вагітності і народженню і т.д.).

Загальний фонд зарплати підприємства на черговий рік утворюється по базовому загальному фонду зарплати і суми збільшення або зменшення загального фонду, визначення по нормативам за кожний відсоток приросту (зниження) об’єму продукції за показниками.

Загальний фонд зарплати підприємства включає фонд зарплати виробничого і невиробничого персоналу, а також несписочного (або нештатного) складу.

Базовим загальним фондом зарплати підприємства для розробки річних планів являється фонд зарплати за звітом минулого року, який збільшується на суму відносної економії фонду зарплати або зменшується на суму відносної перевитрати фонду зарплати за звітом минулого року. При плануванні фонду зарплати підприємство повинно додержувати вимоги економічно-обгрунтованого співвідношення між приростом продуктивності праці і приростом середньої зарплати у запланованому періоді.

Нормативи приросту загального фонду зарплати для лінійних підприємств розробляються виходячи з необхідності, забезпечення нормативного співвідношення між приростом продуктивності праці і приростом середньої зарплати, а також отримання приросту усього об’єму перевозок за рахунок підвищення продуктивності праці.