Основи технічного нормування. Виробничий процес і його складові частини. Поняття технічного і трудового процесів, страница 10

2) протяжність кривих ділянок головних колій R 600 і менше;

3) протяжність ділянок зі швидкістю руху пасажирських поїздів більше 120км/г;

4) кількість переїздів;

5) стан земляного полотна;

6) протяжність штучних споруд;

7) наявність снігозаносимих ділянок колії;

8) наявність позакласних станцій і станцій 1 класу;

9) об’єм виконаних в дистанції ремонтно-будівних робіт.

Показники, які характеризують роботу дистанції колії і які оцінюють їх бали, зведені у визначену таблицю бальної оцінки роботи дистанції колії.

Групу КМС визначають по річному об’єму ремонтно-колійних робіт в приведених кілометрах. Існує 3 групи КМС з наступними об’ємами:

І

ІІ

ІІІ

понад 80 км

від 60 до 80 км

від 20 до 60 км

За визначеною групою дистанції колії і КМС установлюють заробітну плату керівників. Контингент і фонд зарплати робітників, які зайняті на капітальному ремонті основних фондів к/г і капітальному будівництві, установлюються по трудомісткості робіт і ціннісного вироблення одного робітника.

Ціннісне вироблення визначається відношенням смітної вартості роботи до кількості робочої сили.

Фонд заробітної плати визначають на установлену кількість робітників, виходячи з фактичного рівня середньої зарплати одного робітника за звітний період і запланованих темпів росту середньої зарплати на наступний рік, при цьому враховується, що темпи росту середньої зарплати не повинні опереджати темпи росту продуктивності праці.

Бригадна форма оплати праці.

Сутність бригадної форми оплати праці і організації заключається в тому, що розмір оплати установлюється від вироблення бригади в цілому за кінцевий результат виробничої діяльності. При цій системі підвищується дисципліна, творча ініціатива робочих, виховується почуття відповідальності і колективізму, краще використовується робочий час і засоби механізації, установлюється раціональний склад бригади з урахуванням поєднання професій, підвищуються вимоги якості робіт і економії матеріальних ресурсів, створюються найбільш благо приємні умови для упровадження бригадного господарського розрахунку.

Бригадні форми організації і оплати праці підвищують продуктивність праці на 10 – 15%. При бригадній формі оплати праці використовуються, як правило, відрядно-преміальна або акордно-преміальна система.

Розподілення зарплати між робітниками при бригадній формі організації праці виконується у відповідності з привласненими робочим тарифними розрядами, фактично відпрацьованим часом і з урахуванням індивідуального внеску кожного робітника, в результаті бригади в цілому. Внесок кожного робітника оцінюється коефіцієнтом трудової участі КТУ або коефіцієнтом якості праці КЯП.

Середня ступінь трудової участі оцінюється коефіцієнтом 1,0.

На кожному підприємстві при переведенні бригад на оплату праці з застосуванням КТУ і КЯП установлюється конкретний перелік і величини факторів підвищення і зниження КТУ і КЯП. При цьому враховуються місцеві умови і особливості виробництва. Перелік факторів підвищення і зниження КТУ погоджуються з профспілковою організацією підприємства і затверджуються наказом по підприємству. Застосування КТУ і КЯП в бригаді оформляється у вигляді трудового погодження. Застосування КТУ може бути за рішенням адміністрації застосовано за одним із наступних варіантів:

1.  при розподіленні відрядного вироблення і премії;

2.  при розподіленні тільки премії;

3.  при розподіленні окремо премії і приробітку ;

4.  при розподіленні премії і доплат за виконання обов’язків відсутніх робітників.

Величина КТУ при цьому може коливатися при розподіленні приробітку від 0,5-1,5, при розподіленні премії 0-1,5, тобто робітник може бути позбавлений премії.

За допомогою КТУ не підлягає розподіленню:

зарплата по тарифу за відпрацьований час;

індивідуальні премії за підсумками змагання і інші разові премії;

доплатою за роботу у нічний час і святкові дні;

доплатою за поєднання професій і поєднання зон обслуговування;

виплати у вигляді допомоги.