Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ

Страницы работы

Содержание работы

8.6. Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ.

Аналізуючи вплив  на довкілля, при будівельних роботах  виявлені джерела викидів забруднюючих речовин, які приведені в таблиці 1. Кількість населення, що проживає в зоні активного забруднення (ЗАЗ)  становить 250 чол. При густині розселення 100 чол/км2.

Висота ЗАЗ – 3,7 м.  Згідно з календарним  планом робіт на будівельному майданчику протягом року працює 4 одиниці будівельної техніки обладнаної ДВЗ (з автомобіля і екскаватор). Протягом  півроку проводяться зварювальні роботи по монтажу конструкцій, (кількістю використаних електродів 13 кг/день), На території будівельного майданчика протягом 6 місяців працює котельна де спалюється щодня 28 кг мазуту. Вміст сірки в мазуті 5,5%. В річку потрапляє 200 кг нафтопродуктів за рік. За рік будівництва вивозиться на полігони 200 т будівельного сміття, що погоджено з органами місцевої влади. Визначимо прогнозовані концентрації шкідливих речовин в ЗАЗ, ймовірні збитки, та еколого-економічний ефект ПОЗ.

I. Визначаємо обем зони активного забруднення (ЗАЗ), при висоті забруднюючого шару повітря -  3 м, за формулою:

Vзаз =R/m·h·106  =250/100·3,7·106  =9,25·10  м3

де   R - кількість жителів ЗАЗ, чол.

      m - густина населення, чол./ км2

      h  -  висота забруднюючого шару повітря, м.

         П. Визначаємо кількість забруднень і збитки від них,згідно з джерелами забруднення проаналізованими  в таблиці 1.

Забруднення повітря:

·  пилом цементу

·  зварним аерозолем

8.6.1.  Визначаємо кількість забруднення атмосферного повітря пилом цементу і розмір збитків від нього:

1.1.  Визначаємо кількість пилу від страт цементу.

Витрати цементу, згідно додатку 1 п.8 становлять 1,87 г/кг

перевантаженого матеріалу. Кількість перевантаженого цементу згідно з  

технологічною картою становить 240 тонн (при  відсутності технологічних карт, використовують статистичні дані про питомі витрати цементу на 1 млн.грн. бетоно-будівельних робіт). Кількість пилу від втрат цементу (Qц)

              Qц= q·103·Кц=240·103 ·1,87=448800  (0,45т)

Де  Qц     - кількість пилу від втрат цементу, т

         q     -кількість перевантаженого цементу згідно з технологічною

картою 240 т

         Кц    - питомі викиди пилу цементу при перевантаженні, (додаток 1

п.8) 1,87 г/кг.

1.2.  Визначаємо прогнозовану середньодобову концентрацію пилу цементу в зоні активного забруднення:

 

                  Сц=Qц·106/Т·Vзаз =0,45·109 /78·9,25·106 =0,62 мг/м3

Де Т – тривалість виконання робіт згідно календарного плану.

1.2.1.  Визначаємо середньодобову концентрацію пилу цементу в ЗАЗ після проведення природоохоронних заходів (ПОЗ).

               По таблиці 2 (де розроблені природоохоронні заходи (ПОЗ) та прогнозовані результати після їх введення). Передбачено обладнання закритого складу цементу пневмосистемою завантаження і розвантаження, що знижує концентрацію пилу цементу в ЗАЗ на 40%, тоді:

                      СцП= Сц·0,6=0,62·0,6=0,37 мг/м3

1.3.  Визначаємо розмір збитків від забруднення пилом цементу.

В загальному вигляді розмір збитків визначається за формулою (2.5)

                      Y=Σnμ=1Y3·Rμnμ=1Yкг··Rμnμ=1Ycr·S

Де У3 – збитки здоров’ю населення, грн..

      Укг – збитки комунальному господарству, грн.

      У сг – збитки сільському господарству, грн.

       R- кількість жителів ЗАЗ,чол.

       S – площа сільських угідь,га.

          У зв’язку з тим, що в таблиці п.1 (дод.1) не приведені питомі збитки (У сг) сільського і лісного господарства приймаємо, що сума цих збитків становить 18% від загальних збитків комунальному господарству і здоров”ю населення разом взятих (Усг=0,18·х(У3·R+Y3·R)). Будівництво об”єкту  відбувається в районі, де відсутні промислові об”єкти, тому питомі збитки промисловості не підраховуємо (Упр=0).

                 1.3.1. Визначаємо Уц1 – розмір збитків  від забруднення пилом цементу до проведення ПОЗ:

                  Уц1=Т/365·(У3·R+Укг·R+0.18·(У3·R+Укг·R))

                 Визначення питомих збитків здоров”ю населення (У3) і комунальному господарству (Укг), в розрахунку на одного чоловіка, виконуємо в залежності від середньодобової концентрації пилу цементу Сц=0,62 мг/м3, по таблиці (п.1 додатку 1) методом інтерполяції визначаємо: У3=78,0 грн. Укг=52 грн. Тоді Уц1 становить:

               Уц1=78/365(78,0·250+52,0·250+0,18978·250+52·250))=8195,3грн

                 1.3.2 Визначаємо Уц2 – збитки після проведення природоохоронних заходів.

                    В цьому випадку питомi збитки визначаємо, вiд середньодобової концентрації пилу цементу в ЗАЗ, після проведення природоохороних заходів (ПОЗ), тобто СцП, яка дорівнює 0,37 мг/м3, по таблиці методом інтерполяції знаходимо : У3=67,5 грн., Укг=45,0 грн.

               Yц2=78/365(67,5·250+45,0·250+0,18(67,5·250+45,0·250))=7092,1 грн

1.4.  Визначаємо  відвернуті збитки від забруднення атмосферного повітря пилом цементу (Увідв) – еколого-економічний результат по формулі:

Увідв= Уц1ц1-(Уц2ц2=8195,3+34,2-(7092,1+20,5)=1116,9, де

Пц1,  Пц2 відповідно виплати в бюджет за викиди пилу цементу до впровадження ПОЗ та після них.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Экология
Тип:
Дипломы, ГОСы
Размер файла:
113 Kb
Скачали:
0