Послідовність розрахунків екологічних збитків та економічної ефективності ПОЗ, страница 2

                1.4.1 Визначаємо розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря пилу цементу до впровадження ПОЗ за формулою:

                  Пц1б·Qц·Кс=19х0,45х4=34,2 грн., де

Нб- базовий норматив плати за розміщення відходів , залежить від класу їх токсичності, для пилу цементу Нб=19 грн/т;

Кс- коефіціент враховуючий територіальні екологічні особливості, в даному розрахунку приймаємо Кс=4.

                    1.4.2 Визначаємо розмір платежів в бюджет за викиди в атмосферне повітря пилу цементу після впровадження ПОЗ:

                 Пц2ц1·0,6=34,2х0,6=20,5 грн.

                   1.5 Визначаємо еколого-економічний ефект (Эі) від впровадження ПОЗ:

                 Эі11-(У22)-З, грн., де

З=С+ЕнК – витрати на впровадження ПОЗ.

С, К – річні експлуатаційні, капітальні витрати на впровадження та обслуговування основних фондів ПОЗ дорівнює 350, 800 грн. відповідно;

Ен – нормативний коефіцієнт  економічної ефективності капітальних вкладень, який дорівнює 0,12.

                З=350+0,12х800=446 грн.

Тоді Эі=8195,3+34,2-(7092,1+20,5)-446=670,9 грн.

                    1.6 Визначаємо показник еколого-економічної ефективності ПОЗ (Э) за формулою:

                            Э=Эі/К·1,08-1+С·1,08-1

                            Э= 640,9/800х1,08-1+350х1,08-1=0,58

8.6.2.  Визначаємо кількість забруднення атмосферного повітря зварювальним аерозолем і розмір збитків від нього:

2.1 Визначаємо кількість зварювального аерозолю.

       Згідно календарному плану зварювальні роботи ведуться протягом 180

    днів, тоді:

                    Qз.а.=Т·q1·Кз.а.=60х13х0,050=39 кг (0,039 т), де

Qз.а. - кількість зварювального аерозолю, т;

    q1- кількість спалених електродів за день, 13 кг

 Кз.а.- коефіцієнт згідно (додатку 1.п.8), виділення зварювального аерозолю

          на 1 кг спалених електродів, 50 г/кг, 0,05 кг/кг;

   Т - тривалість зварювальних робіт, згідно календарному плану, 180 днів.

2.2  Визначаємо прогнозовану середньодобову концентрацію зварювального аерозолю в ЗАЗ:

         Сз.а.=Qз.а.·109/Т·VЗАЗ=0,039х109/60х9,25х106=0,070 мг/м3

2.2.1. Визначаємо середньодобову концентрацію зварювального

    аерозолю в ЗАЗ після впровадження (ПОЗ).

По таблиці 2 визначаємо, що природоохрані заходи, а саме зменшення на 30% об’єм зварювальних робіт за рахунок централізованої доставки готової арматури , знижують концентрацію зварювальної аерозолі в повітрі ЗАЗ на 20%, тоді

                  Сз.а.Пз.а.·0,8=0,07х0,8=0,056 мг/м3

2.3  Визначаємо розмір збитків від забруднення повітря зварювальною аерозолю.

2.3.1Визначаємо Уз.а1- розмір збитків від забруднення

зварювальною аерозолю до проведеня ПОЗ:

                                Уз.а1=Т/365·(Уз·R+Укг·R+0,18·(У3·R+Укг·R))  

          Визначення питомих збитків здоров’ю населення (У3) і коммунальному господарству (Укг), в розрахунку на одного чоловіка виконуємо в залежності від середньодобової концентрацїі зварювальної аерозолі Сз.а.=0,056 мг/м3,по таблиці (п.1 додатку 1) методом інтерполяції визначаємо  У3=135 грн; Укг=105 грн. Тоді У з.а.1 становить:

          Уа.з.1=60/365·(135х250+105х250+0,18(135х250+105х250))=11638,4 грн.

          2.3.2 Аналогічно визначаємо Уз.а.2- збитки після проведення (ПОЗ).

          В цьому випадку питомі збитки визначаємо, від середньодобової концентрації зварноїаерозолі в ЗАЗ, після проведення (ПОЗ), тобто Сз.аП, яка дорівнює 0,070 мг/м3, по таблиці (п.1 додаток 1) методом інтерполяції знаходимо: У3=25 грн., Укг=17,4 грн.

          Уз.а.2=60/365(160х250+125х250+0,18(160х250+125х250))=13820,5 грн.

          2.4 Визначаємо відвернуті збитки від забруднення атмосферного повітря зварювального аерозолю (Увідв)- еколого-економічний результат по формулі:

          Увідвз.а.1з.а.1-(Уз.а.2з.а.2 )=26535+12,3-(14803+9,84)=11734,5грн, де

Пз.а.1, Пз.а.2 відповідно виплати в бюджет за викиди зварної аерозолі до впровадження ПОЗ та після них, що підраховані в наступному порядку:

          2.4.1 Розмір платежів в бюджет за викиди  в атмосферне повітря зварювальної аерозолі до впровадження ПОЗ:

           Пз.а.1б·Qз.а·Кс=192,0·0,07·4=53,76 грн.