Охорона навколишнього природного середовища при будівництві будівель і споруд

Страницы работы

Фрагмент текста работы

міжнародних і громадських заходів щодо раціонального використання, охорони і поновлення природніх ресурсів, захисту навколишньго природного середивища від забруднення і руйнування для створення більш сприятливих умов проживання нинішнього та майбутніх поколінь.

Це сиситема заходів, спрямованих на підтримання такої взаємодії між людиною і навколишнім природнім середовищем, яка забезпечує збереження, поновлення і раціональне використиння природних ресурсів і попереджає шкідливі впливи виробничої діяльності людини на природу, в тому числі і на здоров‘я самої людини. Будь-яке будівництво так чи інакше пов‘язане з втручанням у навколишнє природнє середивище, і якщо не оцінювати наслідки цьго втручання, можливі небажані результати.

Життя на Землі проходить у біосфері, вона є системою взаємодії живої і неживої природи. Ця взаємодія змінює елементи біосфери, визначає її еволюцію. Усі елементи біосфери перебувають у динамічній рівновазі. Специфіка будівельного виробництва полягає в тому, що цого діяльність проходить на поверхні землі і в земній корі. В результаті цієї діяльності проявляються такі негативні фактори: знищення родючих та інших земель внаслідок забудови. В процесі і в наслідок будівництва проявляються  інженерно-геологічні явища, ерозія, абразія, розроблення території тощо, які призводять до екологічних порушень на суші; міста, промислові виробництва, водосховища змінюють клімат, підвищубть рівень підземних вод, забруднюють біосферу. Виробництво будівельних матеріалів пов‘язане з великою кількістю відходів, забруднюють навколишнє природнє середовище. Будівельні машини, парк яких усе більше розвивається, пересуваючись на поверхні землі, порушують природну структуру (згадаймо непоправні порушення поверхневого шару тундри при пересуванні будівельної техніки), вихлопні гази та інші відходи забруднюютяь атмосферу, відходи при митті машини забруднюють насамперед водоймища. Згідно  з загальними уявленнями, потрібно охорояти від забруднення, рунування і виснаження земельні ресурси, атмосферу, водні запаси, і насамперед прісну воду, рослинний і тваринний світ. Для цьго при влаштуванні основ і вундаментів необхідно вживати охороних заходів.

Охрона земельних рсурсів

Будівництво слід проводити на невгіддях, під якими розуміють землі ен придатні для використання в сільському господарстві. Це насамперед засолені і заболочені землі, площі, на яких з тих чи інших причин немає родючого шару (вітрова або водна ерозія і т.ін.). Будівництво на таких землях пов‘язане з попереднью інженерною підготовкою (рекультивацією, намиванням, осушенням тощо). Звичайно складна інженерно-геологічна будова зумовлює значні витрати при влаштуванні основ і фундаментів. Отже,це область застосування творчої інженерної думки, щодо зниження витрат при проведенні цих робіт.

У початковій стадії будівництва неохідно зняти родючий

Похожие материалы

Информация о работе