Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 8

153. Яка частина загальної кількості N молекул має швидкості: 1) більше найбільше ймовірної швидкості, 2) менше найбільше ймовірної швидкості?

154. В балоні знаходиться 2,5 г кисню. Знайти кількість молекул кисню, швидкості яких перевищують значення середньої. квадратичной швидкості.

155. В посудині знаходиться 8 г кисню, при температурі 1600 К. Яка кількість молекул кисню мають кінетичну енергію поступального руху, що перевищує значення W0 = 6,65×10-20 Дж?

156. Пасажирський літак здійснює польоти на висоті 8300 м. Щоб не постачати пасажирів кисневими масками, у кабінах за допомогою компресора підтримується постійний тиск, що відповідає висоті 2700 м. Знайти різницю тисків всередині і зовні кабіни. Середню температуру зовнішнього повітря вважати рівної 0 °С.

157. На якій висоті густина газу складає 50 % від густини його на рівні моря? Температуру вважати постійної і рівної 0 °С. Задачу розв¢язати для: а) повітря, 2) водню.

158. 10 г кисню знаходяться під тиском З×105 Н/м2 при температурі 10 °С. Після нагрівання при постійному тиску газ зайняв об’єм 10 л. Знайти: 1) кількість тепла, отриманого газом, 2) зміну внутрішньої енергії газу, 3) роботу, виконану газом при розширенні.

159. 6,5 г водню, що знаходиться при температурі 27 °С, розширюється вдвічі при р = const за рахунок притоку тепла ззовні. Знайти: 1) роботу розширення, 2) зміну внутрішньої енергії газу, 3) кількість тепла, наданого газу.

160. У закритій посудині знаходиться 20 г азоту і 32 г кисню. Знайти зміну внутрішньої енергії цієї суміші газів при охолодженні її на 28 К.

І семестр

Домашнє завдання №4

“Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки.”

N/вар

Номера задач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

16

31

46

61

76

91

106

121

136

2

2

17

32

47

62

77

92

107

122

137

3

3

18

33

48

63

78

93

108

123

138

4

4

19

34

49

64

79

94

109

124

139

5

5

20

35

50

65

80

95

110

125

140

6

6

21

36

51

66

81

96

111

126

141

7

7

22

37

52

67

82

97

112

127

142

8

8

23

38

53

68

83

98

113

128

143

9

9

24

39

54

69

84

99

114

129

144

10

10

25

40

55

70

85

100

115

130

145

11

11

26

41

56

71

86

101

116

131

146

12

12

27

42

57

72

87

102

117

132

147

13

13

28

43

58

73

88

103

118

133

148

14

14

29

44

59

74

89

104

119

134

149

15

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

І семестр

Домашнє завдання №4

“ ”